5. 11. 2009

Audiovizuálny fond News

Audiovizuálny fond News

Zloženie komisií Audiovizuálneho fondu Predsda Rady Patrik Pašš narhol, aby sa v programe 1 vytvorilo namiesto jednej tri samostatné odborné komisie. Súčasne s touto zmenou by došlo k zjednodušeniu bodového hodnotenia žiadostí v prvom programe. Rada AVF podľa § 4 ods. 2 písm. q) v spojení s § 17 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde vymenovala za členov odborných komisií na funkčné obdobie dvoch rokov:

a) pre podprogram 1.1 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. PhDr. Roman Brat 2. Mgr. Peter Jaroš 3. Mgr. Jana Kákošová 4. PhDr. Adriana Kronerová 5. Mgr. Matej Mináč 6. Mgr. Erik Panák 7. Mgr. Marián Puobiš 8. Mgr. Peter Svarinský 9. Mgr. Martin Vrábel b) pre podprogram 1.2 a 1.4 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. Mgr. Ivo Brachtl 2. Mgr. art. Katarína Moláková,ArtD. 3. Mgr. art. Peter Neveďal 4. František Palonder 5. doc. Dušan Trančík, Art.D. c) pre podprogram 1.3 a 1.5 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. Ing. arch. Jaroslav Baran 2. Mgr. Art. Magdaléna Glasnerová 3. Juraj Lihosit 4. prof. Ondrej Slivka, ArtD. 5. prof.Mgr.Rudolf Urc, ArtD. d) pre 2. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. Mgr. Art. Bronislava Brtáňová 2. Peter Novák 3. Ing. Jana Studená 4. Ing. Alexandra Strelková 5. Doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. e) pre 3. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. 2. Eduard Grečner 3. Mgr. Martin Kaňuch 4. doc. Ingrid Mayerová, ArtD. 5. prof. Peter Michalovič, CSc. 6. Mgr. Ľubica Orechovská 7. Mgr. Art. Yvonne Vavrová f) pre 4. program podľa štruktúry podpornej činnosti fondu: 1. Ing. Peter Csordás 2. Mgr. Slavomír Grúber 3. doc. Jozef Hardoš, ArtD. 4. Mgr. Art. Bronislava Brtáňová 5. Ing. Jana Studená