4. 11. 2009

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. Česko Slovenská SuperStar - finále Markíza - 23.6 %, 55.6 % ; 2. *TELEVÍZNE NOVINY – Markíza; 3. *DNES -Markíza ; 4. Modré z neba- Markíza 5. Česko Slovenská SuperStar - rozhodnutie -Markíza ; 6. Ordinácia v ružovej záhrade III. -Markíza ; 7. Ordinácia v ružovej záhrade III.- Markíza ; 8.Ordinácia v ružovej záhrade III.-Markíza ; 9. *Športové noviny -Markíza ;10. *Počasie- Markíza ; 11. *NOVINY TV JOJ -TV JOJ ;12. *ŠPORT -TV JOJ ; 13. Ordinácia v ružovej záhrade III. –Markíza ; 14. *NAJLEPŠIE POČASIE - TV JOJ ; 15. Aj múdry schybí- Markíza ; 16. Pošta pre teba -Jednotka ;17. MINI TALENT SHOW –Jednotka; 18.*Panelák -TV JOJ ; 19. Bez servítky - Markíza ; 20.Smotánka- Markíza- 11.4 %, 26.9 %

Pozn. Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV