3. 11. 2009

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné

Sankciu vo forme upozornenia za porušený zákon dostala spoločnosť Markíza-Slovakia spol. s. r. o. za neobjektívnosť spravodajstva v súvislosti s odvysielaním príspevkov Predražená budova v programe Dnes (30.5.). Za príspevok Psy v otrasných podmienkach v programe Krimi Noviny (27.6.) dostala sankciu spoločnosť MAC TV s. r. o., ktorá prevádzkuje TV JOJ. Rada za porušenie zákona rovnako sankcionovala aj spoločnosť Orange Slovensko s. r. o. za retransmisiu programovej služby PRIMA bez súhlasu jej vysielateľa. Správne konania začala rada voči spoločnosti Markíza-Slovakia vo veci možného porušenia zákona o ochrane maloletých v súvislosti s odvysielaním programu Dlhý víkend z dňa 13.9. Voči spoločnosti C.E.N., prevádzajúcej televíziu TA3, začala správne konanie pre možné porušenie objektívnosti spravodajstva v príspevku informujúcom o nadchádzajúcich voľbách do VÚC v Hlavných správach dňa 24.9. Konanie začala aj voči spoločnosti MAC TV (TV JOJ), pri odvysielaní Lampy zo 17.9., vo veci možného ovplyvňovania obsahu sponzorovaného programu sponzorom. Voči Slovenskému rozhlasu začala správne konanie v dvoch prípadoch - pre možnú skrytú reklamu pri informovaní o slovenskom filme Jánošík v programe Z Terchovej naživo a pre možné porušenie objektívnosti spravodajstva v príspevku informujúcom o protestnom zhromaždení proti prijatiu jazykového zákona v rámci programu Rádiožurnál z dňa 1.9. Rada sa zaoberala aj vysielateľom Servis TV - Júliusom Pereszlényim, voči ktorému začala správne konanie za možné vysielanie bez udelenej licencie. RVR dnes udelila súhlas s prevodom obchodných podielov akcionára spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. Jána Telenského vo výške 52% podielu na základnom imaní na nadobúdateľa spoločnosť Radio One Retro.

Copyright © TASR 2009