23. 6. 2010

ČASOVÁ OPONA, PREDAJ TASR A PREČ S PATRIKOM

ČASOVÁ OPONA, PREDAJ TASR A
PREČ S PATRIKOM
• Budeme podporovať národné kultúrne inštitúcie a alternatívne formy umenia.

• Zachováme a obnovíme pamiatky kultúrneho dedičstva a to najmä efektívnym využitím príslušných európskych fondov.

• Zavedieme „bezplatné dni" vo všetkých štátnych múzeách, galériách a kultúrnych ustanovizniach pre deti do 18 rokov, študentov VŠ a dôchodcov.

• Vymaníme grantový systém spod politického vplyvu ministerstva kultúry a spod netransparentného vplyvu záujmových skupín.

• Posilníme decentralizáciu v kultúre, vrátane prehodnotenia dnešnej zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, zohľadňujúc špecifické postavenie menšinovej kultúry.

• Ochránime zachovanie identity každej národnostnej menšiny na Slovensku, rozvíjanie ich vzdelávacieho systému a systému kultúrnych a spoločenských inštitúcií.

• Odstránime nezmyselné reštrikcie a obmedzenia v zákonoch týkajúcich sa národnostných menšín.

• Posilníme postavenie knižníc využívajúcich súčasné možnosti internetu ako centier vedomostí a poznania.

• Otvoríme celospoločenskú diskusiu na tému financovania cirkvi.

• Zavedieme zákon o transparentnom, stabilnom a spravodlivom financovaní národnostnej kultúry menšín.

• Zmeníme dvojpercentnú dodatočnú daň pre umelcov na príspevok vyberaný na dobrovoľnej báze a transformujeme umelecké fondy na nadácie.

• Zrušíme koncesionárske poplatky a verejnoprávne médiá budeme financovať na základe fixného, zákonom garantovaného percenta z výdavkov štátneho rozpočtu.

• Uskutočníme transformáciu médií verejnej služby tak, aby sa stali verejnoprávnymi a slúžili občanom.

• Odštátnime Tlačovú agentúru SR a zrušíme Radu TASR.

• Upravíme tlačový zákon, najmä zrušenie práva na odpoveď pre verejných činiteľov.

• Budeme komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov, vrátane zavedenia časovej opony (od 6.00 do 20.00) pre programy označené ako nevhodné do veku 15 rokov.

• Posilníme na medzinárodnej úrovni lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu (šikana, násilie, obťažovanie, pornografia).

• Každý rok budeme mať jednu národnú kultúrnu prioritu.