22. 6. 2010

TOP OF THE POPS

TOP OF THE POPS
1. TELEVÍZNE NOVINY*- Markíza , 18,9 %, 51,2 % ; 2. NAJLEPŠIE POČASIE* -TV JOJ ; 3. Futbal MS 2010: Slovensko-Paraguaj -Jednotka ; 4. NOVINY TV JOJ* -TV JOJ ; 5. Ordinácia v ružovej záhrade IV.*- Markíza ; 6. Počasie* -Markíza; 7.NOVINY TV JOJ*- TV JOJ ; 8. Športové noviny* -Markíza ; 9. ŠPORT* -TV JOJ; 10. Flynn Carsen: Kliatba Judášovho kalicha- Markíza; 11. Panelák*- TV JOJ; 12.Pošta pre Teba- Jednotka; 13. Slnko, seno, jahody- Markíza; 14. Africký volej*- Jednotka; 15.Futbal MS 2010 - štúdio* -Jednotka; 16. Farmár hľadá ženu- TV JOJ ;17. KRIMI NOVINY* -TV JOJ; 18. Princ a ja 2: Kráľovská svadba- Markíza; 19.Súdna sieň* -TV JOJ; 20. Na telo- Markíza, 8,9 % ,31,1 % .

Pozn .Pri reláciách opakujúcich sa každý deň (spravodajstvo, šport, sitcom a pod.) je uvedená relácia s najvyššou hodnotou ratingu za celý týždeň ; © Výskum programu STV