30. 9. 2010

Quo vadis, slovenská verejnoprávnosť?

Quo vadis,
slovenská verejnoprávnosť?
V piatok od 9.00 sa v Slovenskom rozhlase,štúdio č. 5, uskutoční medzinárodný seminár o problematike verejnoprávnych médií na Slovensku a o možnostiach ich efektívneho fungovania S príspevkom Nové výzvy pre verejnoprávne médiá (Ideme do obdobia transformácie médií, novej definície verejnej služby, s víziou vyššej transparentnosti, efektívnosti a vzájomnej zodpovednosti.) vystúpi Daniel Krajcer, minister, Ministerstvo kultúry SR. Príspevok Budúcnosť duálneho systému v Európe (Momentálna situácia okolo prebiehajúcej diskusie v Európskom parlamente na tému vysielania verejno-právnych médií prednesie Ivo Belet, europoslanec, Európsky parlament . S príspevkom Cena za nezávislosť. Ako sú financované verejno-právne médiá v Európe. (Poukázanie na vzájomný vzťah medzi systémom financovania VPM a ich následnú nezávislosť príde Claudio Cappon, viceprezident EBU S príspevkom Význam a zmysel verejnoprávneho vysielania pre občana SR (Definícia služby verejnosti má zmysel aj v 21. storočí. Prečo potrebujeme koncept médií nezávislých na podnikateľskej a politickej loby. Čo znamená nezávislosť pre novinára.) vystúpi Zuzana Krútka, predsedníčka, Slovenský syndikát novinárov . O tom , či potrebujú verejnoprávne médiá novú legislatívu? (Zákon odráža potreby reálneho života, nemá byť samoúčelný. Vieme garantovať riadne fungovanie VPM, ak nevieme zaručiť zodpovedajúce financovanie? bude polemizovať Dušan Jarjabek, poslanec NR SR, predseda Výboru pre kultúru a médiá . O Výhodách a nevýhodách financovania VPM zo štátneho rozpočtu (Aj v prípade napojenia na štátny rozpočet je možné garantovať nezávislosť VPM na politických štruktúrach, možno lepšie ako v súčasnosti.) bude hovoriť Magdaléna Vášáryová, poslankyňa NR SR, podpredsedníčka Výboru pre kultúru a médiá. S Českou skúsenosťou s financovaním a nezávislosťou média verejnej služby (Prečo sa aj jedno z mála dlhodobo úspešných a ziskových VPM v Európe pripravuje na súbor vnútorných zmien.) príde Peter Duhan, poverený riaditeľ, ČRo . O Skúsenostiach EBU s prechodom členských médií na štátny rozpočet. Aké sú riziká takéhoto riešenia? (Ide o proces, nie jednorazové rozhodnutie. EBU monitoruje skúsenosti svojich členov aj v tejto oblasti a je pripravené v transformačnom procese odborne pomôcť. SRo a STV sú aktívnymi členmi EBU.) pohovorí Raina Konstantinova, riaditeľka, Rozhlasová sekcia EBU . Poobede od 13.00 bude pkračovať panelová diskusia , ktorú povedie Vladimír Repčík, riaditeľ, SOZA . V 1. časti: Problémy súčasnej praxe VPM a návrhy možných riešení. Otázka dostatočnosti financovania, riadenia, dohľadu, kontroly, kreovania orgánov vnútri VPM. Otázka nezávislosti tvorivej a novinárskej práce vystúpia : Miloslava Zemková, generálna riaditeľka, SRo - úvodný referát, Andrej Miklánek, riaditeľ, Mediareasearch a.s. pre slovenský a český trh , Zuzana Mistríková, výkonná riaditeľka, Mediálny inštitút , Tomáš Czwitkovics, šéfredaktor www.medialne.sk, TREND ,Jozef Viskupič, poslanec NR SR, Výbor pre kultúru a médiá ,Igor Gallo, predseda, Rozhlasová rada ,Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ, TASR V druhej časti pod názvom: Je riešením súčasných problémov zoštátnenie a následná privatizácia médií verejnej služby? Tému otvorili ekonomickí analytici, zástancovia duálneho systému ju striktne odmietajú. Pre VPM však nemôže byť ani táto téma tabu. V čom sú médiá verejnej služby nezastupiteľné a prečo SR pristúpila k európskym normám v tejto oblasti vystúpia :Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ, STV - úvodný referát , Peter Abrahám, člen, Rada pre vysielanie a retransmisiu , Peter Malec, mediálny expert, freelancer ,Miroslav Kollár, mediálny analytik, Inštitút pre verejné otázky , Slávka Salajová, právnička, PubRes, Creative Industries Consultancy Company ,František Palko, riaditeľ, Inštitút hospodárskej politiky