29. 11. 2010

Ad Lex Nižňanský 17

Ad Lex Nižňanský 17
Na riziká predloženého návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTS) upozorňuje Slovenský syndikát novinárov (SSN). Zefektívniť hospodárenie, kontrolu a riadenie verejnoprávnych vysielateľov, ktoré chce rezort kultúry dosiahnuť najmä úsporami v zrušení duplicitných činností a jednotným priestorovým riešením, môže byť podľa syndikátu prínosom, ale iba za predpokladu, že rozhlas a televízia budú vykonávať svoju činnosť najmä prostredníctvom svojich organizačných zložiek a súčasne nebudú pod spoločným názvom fungovať izolovane. SSN sa obáva, že navrhovaný spôsob kreovania Rady nevytvára z nej nezávislý orgán a za nedostatok považuje, že medzi kvalifikačnými predpokladmi kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa nie je aj podmienka jeho predchádzajúcej praxe v médiách. Navrhuje, aby v záujme transparentnosti a nezávislosti verejnoprávneho postavenia RTS bola súčasťou výročnej správy aj informácia o sponzorských plneniach, daroch a grantoch vrátane výšky poskytnutých plnení od jednotlivých osôb. Za "nie šťastne naformulované" považuje SSN ustanovenie o výkone funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska od 1. januára 2011, keďže funkcie generálnych riaditeľov televízie a rozhlasu k tomuto dátumu podľa návrhu zákona zaniknú. "Preto nemôžu títo generálni riaditelia vykonávať funkciu generálneho riaditeľa RTS, lebo takéto funkcie od 1. januára 2011 sú už zrušené," argumentujú predstavitelia syndikátu. Ako nepraktické vnímajú tiež vykonávanie jednej funkcie dvoma osobami, lebo zákon nerieši prípady, ak jedna z nich z rôznych dôvodov nie je prítomná a kto v takom prípade nahradí v neodkladných prípadoch druhý podpis. Rovnako nepraktická je podľa SSN formulácia, že funkčné obdobie zástupcov štatutárneho orgánu zaniká najneskôr ku dňu zvolenia generálneho riaditeľa. Za správnejšie považujú použiť spojenie dňom nadobudnutia účinnosti takéhoto vymenovania alebo dňom určeným pre nástup do funkcie. SSN tiež upozorňuje, že ustanovenie o právomoci ministra kultúry nahradiť právny úkon pri nedohode zástupcov štatutárneho orgánu je v rozpore s postavením verejnoprávneho média. "Zrejme by bolo vhodné stanoviť dočasne jedného zodpovedného štatutárneho zástupcu resp. určiť dočasne kolektívny orgán s predsedom, ktorý v prípade rovnosti hlasov by mal hlasy dva," myslia si predstavitelia SSN.
© 2010, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.