13. 1. 2011

Podporme maďarské médiá !

Podporme maďarské médiá !
Slovenská pobočka Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) podporuje maďarské médiá v ich snahe o zachovanie slobody tlače, tak ako ju garantujú medzinarodné normy. Rýchle prijatie novej mediálnej legislatívy bez širšej verejnej diskusie totiž vzbudzuje vážne obavy. Sloboda slova by mala byť garantovaná a všetky legislatívne iniciatívy, ktoré by ju mohli ohroziť by mali byť odstránené. Členovia IPI Slovensko sú preto pripravení pomôcť maďarským kolegom tým, že budú dôsledne informovať o ich postojoch a aktivitách a v prípade ich záujmu sú pripravení hľadať aj iné cesty vzájomnej spolupráce. Za IPI Slovensko -Pavol Múdry, Predseda Správnej rady Znepokojenie nad kontroverzným maďarským mediálnym zákonom už vyjadril aj Slovenský syndikát novinárov. Považuje totiž likvidačné pokuty hroziace za vágne zdôvodnené "nevyvážené spravodajstvo“ za neprípustný zásah politickej moci do práce médií. Za rovnako nebezpečné považuje niektoré formulácie zákona, pripomínajúce snahy o vytváranie nie etickej, ale etnickej žurnalistiky. "Pokusy o manipuláciu médií alebo ich ovládanie nie sú v našom regióne žiaľ ničím novým. Mlčanie o mediálnom zákone sa nesmie stať súčasťou dohody o neútočení v rámci špecifických slovensko-maďarských vzťahov," píšu zo syndikátu. Zároveň tlmočil pozvanie maďarských kolegov pre sympatizantov slobody tlače, novinárov a každého, kto so zákonom nesúhlasí, pred budovu maďarského parlamentu v Budapešti. V piatok popoludní sa tam chystá občiansky protest za stiahnutie zákona. Slovensko s Maďarskom podľa syndikátu zdieľa rovnaké demokratické hodnoty, preto "pripomíname, že je povinnosťou všetkých demokraticky zmýšľajúcich novinárov, politikov a občanov ponúknuť priateľskú ruku a pomoc maďarským médiám a pripojiť sa k tlaku európskych inštitúcií na maďarskú vládu". Zároveň slovenskí novinári zo syndikátu vyjadrili svojim maďarským kolegom podporu a solidaritu.