11. 1. 2011

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné
Dve pokuty vo výške 4-tisíc eur uložila spoločnosti MAC TV, prevádzkujúcej televíziu JOJ, Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Najvyššiu, desaťtisícovú sankciu, dostala spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. za skrytú reklamu pre odvysielanie informácie o pripravovanom programe Paľba v rámci programu Dnes z 23. marca minulého roka. Trojtisícovú pokutu dostala spoločnosť MAC TV za podporu sponzora a tisíc eur má zaplatiť za porušenie zákazu sponzorovania politickej publicistiky v relácii Lampa, odvysielanej vlani 29. júla. Okrem toho licenčná rada počas dnešného rokovania rozhodla aj o uložení sankcie spoločnosti MAC TV vo forme upozornenia na porušenie objektívnosti spravodajstva v príspevku Výpalné metódy vymáhačskej firmy, ktorý bol súčasťou Novín z 26. júna 2007. RVR začala aj niekoľko správnych konaní, jedno voči spoločnosti Markíza-Slovakia a tri voči MAC TV. Pri spoločnosti Markíza-Slovakia je možné porušenie zákona o vysielaní a retransmisii pre neoddelenú reklamu a presah reklamy v hodine, v spojitosti s odvysielaním sponzora - spoločnosti Herbacos Recordati pred a po 117. a 118. časti seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, odvysielaných 2. novembra minulého roka. Voči MAC TV začala rada dve správne konania pre možné porušenie zákona pre neoddelenú reklamu pri odvysielaní označení sponzorov Danone a Orange. Ďalšie konanie začala licenčná rada pre možné porušenie ochrany maloletých pri odvysielaní oznámenia o vlastných programoch Česko Slovensko má talent, Profesionáli, Dievča na stráženie a Dobrá manželka, v ktorých neuviedla príslušné grafické symboly jednotného systému označovania. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ RVR Ľuboš Kukliš, v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie odňala rada frekvencie č. 48 Štúrovo, č. 51 Mýto pod Ďumbierom a č. 59 Košice-Dubník spoločnosti Markíza-Slovakia. © 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.