25. 4. 2011

Ako vyšibali Bugára

Ako vyšibali Bugára

D. Hushegyiová upozornila, že podla § 5 písm. g) zákona o RTVS by mala STV vysielat národnostné vysielanie 5 – 6 hodín denne, t.j. vysielanie časovo zodpovedajúce zloženiu obyvatelstva SR. M. Kollár vysvetlil, že pri príprave zákona bol výklad tohto ustanovenia taký, že sa to týka štruktúry národnostných menšín, aby kopírovala skutočnosť a nemá sa to týkat podielu vysielania z celkového objemu vysielania. To by bolo podľa neho ekonomicky nerealizovatelné. M. Zemková uviedla, že takýto objem, aký určuje takáto interpretácia, ako predniesla D. Hushegyiová sa nedá dosiahnúť ani v horizonte niekoľkých rokov. Vysvetlila, že bude treba požiadat o výklad predmetného ustanovenia zákona o RTVS.

Zákon o RTVS podľa všetkých, okrem Bugára, spôobí, že dôjde k poklesu výroby a vysielania v maďarskom jazyku. Za tento zákon hlasovali aj MOS- Híd a SNS. Vedeli prečo...?