27. 4. 2011

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Nový internetový projekt - "strážny pes" na slovenských novinárov, pod názvom Mediawatch, spustili tento týždeň. Blog, ktorý funguje v rámci portálu Mediálne.sk, bude hľadať faktické chyby v článkoch a reportážach, ale aj logické nedostatky v argumentáciách. Posvieti si aj na neetické novinárske postupy. "Hlavná pozornosť blogu bude venovaná mienkotvorným denníkom, spravodajským reláciám veľkých televízií a niektorým týždenníkom," informoval ďalej TASR šéfredaktor Mediálne.sk Tomáš Czwitkovics. Projekt podľa neho ideovo nadväzvuje na činnosť blogu Slovak Press Watch, ktorého činnosť bola ukončená na prelome rokov. Autorom nového blogu Mediawatch je Matej Hruška, spoluzakladateľ stránky Demagog.sk. V minulosti písal pre Mediálne.sk, FWD.sk, server EUobserver v Bruseli, naposledy bol editor pre ekonomiku servera Sme.sk. Končí štúdium politológie na Masarykovej univerzite v Brne. "Príspevky na Mediawatch budú vychádzať najmenej dvakrát do týždňa a na blogu bude vychádzať aj seriál článkov Politické debaty pod lupou, ktorý je zameraný na výstupy politikov a novinárov vo víkendových politických diskusiách," dodal Czwitkovics. Projekt budú financovať príspevky od sponzorov. Blog je prístupný na stránke www.mediawatch.sk alebo v rámci sekcie blogov na Mediálne.sk. Súťaž Miestne noviny 2011 majú uzávierku 30. apríla. V 3. ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov Miestne noviny 2011 sa súťaží v kategóriách noviny, časopis obce do 1000 obyvateľov, noviny, časopis obce nad 1000 obyvateľov, noviny, časopis mesta a mestskej časti, regionálne noviny, časopis a kultúrno-informačné noviny, časopis. Cieľom súťaže je podnietiť žurnalisticky profesionálnejšiu, tematicky bohatšiu a žánrovo kultivovanejšiu tvorbu regionálnych, mestských, miestnych a kultúrno-informačných novín a časopisov na Slovensku v záujme informovania o živote samosprávy. Rovnako aj hlbšieho poznania, zaznamenávania a zverejňovania slovenskej regionálnej a miestnej histórie, kultúry, voľnočasových záujmových a športových aktivít obyvateľstva, ako tiež spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest, krajov či regiónov. Vyhlasovateľmi súťaže sú Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov – Klub regionálnej a podnikovej tlače, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Obecné noviny, Literárny fond – Sekcia žurnalistiky a novinárskej fotografie – v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej univerzity. Prihlášku so súťažnými materiálmi treba zaslať s označením "MIESTNE NOVINY 2011" na adresu Národná osveta, mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1. Informácie poskytol Štefan Cifra, predseda organizačného výboru súťaže Miestne noviny 2011.

Copyright © TASR 2011