23. 5. 2011

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
Pripomienky k novele tlačového zákona, o ktorých bude rokovať Národná rada (NR) SR, oslabujú kontrolu nad retransmisou. Pre TASR to uviedla Zuzana Šangalová z Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS). "Vypustenie požiadavky na poskytovanie retransmisie programovej služby výlučne so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto služby spomedzi základných povinností prevádzkovateľa retransmisie je nepochybne krokom zlým smerom," uviedla. "I keď možno súhlasiť s premisou, že ide o majetkové právo pôvodného vysielateľa, toto si zaslúži minimálne takú mieru ochrany, aká mu bola poskytovaná doteraz. V stave, kedy je v Slovenskej republike súdna vymožiteľnosť práva značne časovo náročná, nie je adekvátne odstraňovať z verejnoprávnych predpisov garancie dodržiavania autorských a príbuzných práv," dodala. Ponechanie ochrany základných práv pôvodného vysielateľa programovej služby čisto na súkromnú iniciatívu, bez možnosti minimálnej ingerencie Rady pre vysielanie a retransmisiu ako príslušného štátneho orgánu, vytvorí podľa ANRTS možnosť masového porušovania autorských práv, pričom adekvátna náprava môže byť súdne dosiahnutá v rámci až niekoľkých rokov, čo práve v prípade autorských a príbuzných práv je stav značne neželaný. "Rovnako vypustenie podmienky predkladania súhlasu pôvodného vysielateľa programovej služby s jej retransmisiou pri registrácii retransmisie považujeme za nevhodné opatrenie, ktoré neposilní právnu istotu oprávnených vykonávateľov majetkových práv, ale týchto vystaví do značne defenzívnej pozície voči prípadným porušovateľom ich práv," zdôraznila. Dodala, že oslabenie regulácie v uvedených oblastiach nesleduje žiaden legitímny cieľ, "posilňuje jedine možnosti prevádzkovať retransmisiu bez príslušného súhlasu".
Copyright © TASR 2011