16. 6. 2011

RADA RTVS Updated

RADA RTVS Updated

Šetrenie, ktoré uskutočnil nový manažment Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), sa najvýraznejšie prejavilo v oblasti spotrieb a služieb, ktoré využívala STV. Radu RTVS dnes o tom informoval štatutárny zástupca verejnoprávnej televízie Peter Ondro. "V STV boli rezervy. Jednoznačne," doplnila ho generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková. V priebehu prvých piatich mesiacov roku 2011 celé RTVS hospodárilo v prebytkovom rozpočte. Slovenský rozhlas (SRo) oproti plánu zaznamenal prebytok 433.000 eur. STV bola v tom istom období v pluse 5,5 milióna eur. "Znížili sme záväzky aj z minulého roku o 1,5 milióna eur, čo znamená, že sme zaplatili časť starých dlhov. Takisto máme dostatok prostriedkov na vyplatenie odstupného pri hromadnom prepúšťaní," prezradil Ondro. V priebehu prvých piatich mesiacov Slovenský rozhlas už zaznamenal 44 percent z naplánovaného zisku na tento rok, kým verejnoprávna televízia v tom istom čase zaznamenala zisk takmer o dva percenta menší. STV pritom však ide oproti plánu s výrazným šetrením. Za necelý polrok z naplánovaných výdavkov televízia minula necelých 32 percent. "Väčšiu časť niektorých výdavkov predpokladáme v druhom polroku... Ukazuje sa však, že tie výdavky čerpáme pod úroveň plánu," komentoval výsledky Ondro. Bývalý generálny riaditeľ STV Štefan N. svojím konaním spôsobil verejnoprávnej inštitúcii škodu 127.505 eur. V súvislosti s týmto konaním jej navyše hrozí vznik ďalšej škody minimálne vo výške 4.470.653 eur. "Ide o pochybenia pri obstarávaní a úhradách za právne zastupovanie v spore STV proti Štúdiu Beta, na ktoré upozornil RTVS aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)," uviedla dnes generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková na rokovaní Rady RTVS. V súvislosti s týmto podozrením verejnoprávne médium už v stredu (15.6.) podalo na Úrad špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie na bývalého generálneho riaditeľa STV. RTVS sa domnieva, že Štefan N. konal v rozpore s povinnosťou hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom STV. Podozrieva ho, že porušil svoje povinnosti pri správe cudzieho majetku a dopustil sa trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

V priebehu prvých štyroch mesiacov roku 2011 sa počet zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) zmenšil z 1594 na 1492 ľudí. Doteraz pritom verejnoprávne médium nemuselo dať ani jednu výpoveď. "Ideme formou dohody. Tam, kde nebolo možno dospieť formou dohody, tie prípady už sme dali odborom na prerokovanie... Od zajtra môžeme začať dávať výpovede," prezradila dnes generálna riaditeľka RTVS Miloslava Zemková na rokovaní Rady RTVS. Podľa jej slov väčšina ľudí odišla z televíznej zložky zlúčeného verejnoprávneho média. Konečný plán hromadného prepúšťania predpokladá, že v RTVS najneskôr do apríla 2012, ostane 1200 zamestnancov. Podmienkou pre splnenie tohto cieľa je podľa Zemkovej modernizácia techniky a aspoň čiastočná fúzia priestorov rozhlasu a televízie. "Urobím všetko pre to, aby sme prepúšťanie ukončili už tento rok, vzhľadom na to, že potrebujeme nastaviť rozpočet na budúci rok očistený od týchto nákladov," priblížila šéfka RTVS. Na margo tejto témy poznamenala, že úprava Zákonníka práce bude zrejme vyžadovať aj úpravu kolektívnej zmluvy v prospech zamestnancov. Novela právnej úpravy by totiž neumožnila rovnaké odstupné pre ľudí, ktorí odídu pred a po schválení novej legislatívy. "Je to z môjho pohľadu spravodlivé," uviedla Zemková na otázku, či to odpovedá zámeru média šetriť.

Športový televízny okruh Slovenskej televízie (STV) Trojka by mohol byť obnovený v roku 2013. Pripustil to dnes riaditeľ STV Ľuboš Machaj počas zasadania Rady RTVS. "Keď nás pustia peniaze, tak ja by som bol najradšej, aby Trojka samozrejme bola," uviedol. V roku 2012 však podľa neho takýto zámer nie je realizovateľný. Vysielanie športovej televízie, ktoré sa skončí 30. júna, sa z väčšej časti presunie na Dvojku. Jednotka by mala vysielať vystúpenia popredných slovenských športových reprezentantov, prípadne poskytovať priestor pre šport počas významných športových podujatí ako olympiáda. Podľa Machaja sa v súčasnosti nedá hovoriť, ako sa zrušenie okruhu dotkne národnostných vysielaní na Dvojke v čase vysielaní športových podujatí. "Vždy sme hľadali riešenie napríklad presunutím. Pochopiteľne, ak zasiahne do relácií, ktoré sú financované zo štátu, nás to viaže k vysielaniu, tak sa bude musieť vysielať a hľadať riešenie. Budeme sa pokúšať hľadať kompromisy," prezradil Machaj.

Inštitút zmluvy so štátom medzi verejnoprávnou RTVS a vládou je "hnusný paškvil". "Je to ťažká inherencia štátnych orgánov do fungovania RTVS... Veď na nej pracuje možno 20 ľudí denne, na tom, že vyhodnocujú, klasifikujú, podpisujú, každú jednu minútu. Je to katastrofa," uviedla dnes na zasadaní Rady RTVS generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslava Zemková. Podľa nej by verejnoprávne médium malo robiť všetko možné, aby sa tejto zmluvy so štátom zbavilo. Podpredseda Rady RTVS Andrej Miklánek jej však oponoval. "Môj názor je taký, že tento model predstavuje zatiaľ najstabilnejší systém za to posledné obdobie. Dá sa samozrejme baviť o tej jeho výške, každý by chcel viac peňazí, ale mám pocit, že ten argument, ktorý v niektorých médiách zaznieva, že sa vytvára závislosť, tak istým spôsobom áno, ale závislosť vytvorená týmto modelom má klesajúcu tendenciu," vysvetlil svoj postoj. Rada RTVS sa dnes venovala aj otázke novely zákona o RTVS, ktorú Ministerstvo kultúry SR predložilo do pripomienkového konania. V nej plánuje zrušiť koncesionárske poplatky a nahradiť ich výlučne príspevkom zo štátneho rozpočtu. Ten by mal predstavovať sumu, ktorá by odpovedala 0,142 percentám HDP Slovenska, pričom však nesmie poklesnúť pod hranicu 90 miliónov eur ročne. Pri aktuálnej situácii by táto zmena znamenala, že by RTVS v budúcom roku dostala približne o 10 miliónov eur menej, teda 93,5 milióna eur oproti tohtoročným necelým 104 miliónom. Podľa Zemkovej by vedenie verejnoprávneho média vedelo urobiť ďalšie škrty v súčasnom rozpočte, no bude to veľmi zložité. "Ale v tomto prípade sa nerozprávame v žiadnom prípade o rozvoji," podčiarkla s tým, že ide výlučne o jej osobný názor. Pripustila pritom, že RTVS v súčasnosti ponúka aj niektoré služby nad rámec zákona. K novele mal výhrady aj predseda Rady RTVS Miroslav Kollár. Podľa neho právna úprava je stanovená tak, že zaväzuje štát poskytnúť médiu len 90 miliónov eur. "Keď to ostane takto, garantujem vám, že viac ako 90 miliónov eur RTVS ani jeden rok nedostane," povedal. Štatutárny zástupca STV Peter Ondro však poukázal aj na ďalšiu hrozbu predloženého návrhu. Podľa neho by sa pri právnej úprave mal brať ohľad aj na vonkajšie ekonomické vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu poskytnutej sumy. "Tento model má jedno riziko - vysokú infláciu a veľký

Copyright © TASR 2011