21. 6. 2011

Štefan strikes back

Štefan strikes back
Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Štefan Nižňanský odmieta zlomyseľné a účelovo zverejnené náznaky obvinení a podozrení spájané s jeho osobou. "Považujem ich za ďalšiu súčasť politicky motivovaného prenasledovania a mentálne plytkého škandalizovania v štáte, v ktorom sa mediálne obvinenia a osočovania vydávajú za pravdu, fakty a argumenty," uviedol v reakcii na dnešné vyhlásenie ministra kultúry Daniela Krajcera k výsledkom finančnej kontroly zmluvy STV so štátom. Ako Nižňanský pripomenul, príprave zmluvy pred podpisom venoval manažment televízie spoločne s Radou STV značnú pozornosť a špeciálne zostavená komisia ju v roku 2009 vopred konzultovala s ministerstvom kultúry. "Na programové projekty sme zorganizovali verejný, transparentný súbeh a náročný niekoľkostupňový výber," pokračoval s tým, že za jej plnenie zodpovedajú odborné útvary, a to hlavne program a výroba. Za finančnú, účtovnú a výkazovú stránku zase ekonomický útvar a útvar kontroly. "Dialo sa tak priebežne počas celého roka 2010, kým som bol vo funkcii. Všetky prostriedky boli určené na výrobu a vysielanie náročných relácií, filmov, dokumentov, rôznych programových žánrov. Som presvedčený, že takto boli aj financie zo zmluvy vynaložené a čerpané," deklaroval. Ak nešlo o vlastnú výrobu, uzavrela STV so všetkými externými produkčnými spoločnosťami realizačné a koprodukčné zmluvy. "V prípade nedodržania zmluvných podmienok môže vynaložené finančné prostriedky žiadať späť," pripomenul Nižňanský. Výsledky finančnej kontroly zmluvy STV so štátom za uplynulý rok označil Krajcer za škandalózne. Podľa neho televízia počas riadenia manažmentom bývalého riaditeľa použila viac ako 3,8 milióna eur v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Kontrolná skupina ministerstva sa stretla aj so skutočnosťami, ktoré poukazujú na podozrenie zo spáchania niekoľkých trestných činov. Vzhľadom na to podá Krajcer trestné oznámenie.

Copyright © TASR 2011