28. 8. 2012

Pokuty naše každodenné

Pokuty naše každodenné


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila pokuty prevádzkovateľom programovej služby TV Markíza a Joj. Pre TASR to uviedol riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš.

Celkovo udelila RVR za viacero porušení zákona vysielateľovi MAC TV, s. r. o., programová služba JOJ, pokuty vo výške 8638 eur a vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA v celkovej výške 4419 eur. Voči obom vysielateľom RVR začala viacero správnych konaní.
RVR tiež uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Mariánovi Dokupilovi – Doko Media, programová služba Rádio GO DeeJay, za porušenie pravidiel označovania sponzorovaného programu. Rovnakú sankciu - upozornenie na porušenie zákona uložila RVR aj vysielateľovi GAYA, s. r. o., Martin, programová služba MARTIN.TV.

Copyright © TASR 2012