27. 8. 2012

Búranie zastavené!

Búranie  zastavené!

 
 
Začiatkom augusta sme vás informovali o tom, že v budove banskobystrického Regionálneho štúdia RTVS na profesora Sáru sa začalo búrať kvalitné rozhlasové nahrávacie štúdio. Upozornili sme na to aj nového generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku.
V piatok 24.augusta sme sa dozvedeli, že búranie nahrávacie štúdia na profesora Sáru je zastavené. Podľa našich informácií na pokyn z bratislavskej centrály RTVS musel výkonný riaditeľ v Banskej Bystrici Ján Zaťko zastaviť začaté stavebné práce. Na nové tzv. hybridné štúdio, ktoré by malo slúžiť rozhlasu i televízie, sa bude musieť vypracovať riadny projekt aj s akustickou štúdiou, čo sme kritizovali po dodatočnom vydaní stavebného povolenie na stavebné úpravy v existujúcom rozhlasovom štúdiu.
Zároveň bude musieť RTVS vo verejnom obstarávaní vybrať dodávateľa technológie. Zdá sa, že ironické slová adresované nášmu redaktorovi, že „aj po nástupe pána Miku sa pokračuje v projekte fúzie rozhlasu a televízie, robíme nové hybridné štúdio a môžete to zmeniť, keď sa stanete riaditeľom,“ ktoré Ján Zaťko vyslovil 6.augusta, už tak celkom neplatia.
Uvidíme, ako sa ďalej vyvinie situácia. Spolu s viacerými odborníkmi na audiovizuálnu techniku si myslíme, že urobiť z kvalitného rozhlasového štúdia tzv. hybridné je veľmi riziková záležitosť, ktorú je potrebné pred začiatkom prác dôkladne zvážiť a oprieť sa o odborný akustický posudok. Aby sa nestalo, že stratíme doterajší kvalitný zvuk pre rozhlas a nezískame ho ani pre televíziu.
Keďže kvalitné médium nerobí len technika, ale v prvom rade tvoriví ľudia, obrátili sme sa na generálneho riaditeľa Václava Miku s otázkou, akú šancu ma regionálna televízna tvorba v RTVS Banská Bystrica. Najmä v situácii keď súčasný výkonný riaditeľ Ján Zaťko, riadený bývalým vedením RTVS v Bratislave, zrušil výrobu viacerých originálnych programov v banskobystrickom štúdiu aj s ich tvorcami a prepustil kľúčových profesionálnych redaktorov z STV. To podľa všetkého hrozí aj interným televíznym technikom a kameramanom, ktorých postupne nahrádzajú externisti alebo „preškolení“ rozhlasáci.
Radi vás oboznámime s odpoveďou Václava Miku, lebo ak má mať regionálna televízna tvorba vo verejnoprávnej RTVS v Banskej Bystrici nejakú budúcnosť, nepôjde to bez návratu vlastných profesionálnych televíznych redaktorov do STV a obnovenia zmlúv s úspešnými televíznymi tvorcami. Veď práve ich originálne relácie a programy vyrábané v banskobystrickom štúdiu, z ktorého sa aj vysielali, vytvárali kultúrne povedomie občanov Slovenska o tomto regióne. To predsa nemôže nahradiť žiadna Bratislava alebo amatéri!
Zdroj: Bystricoviny.sk