23. 10. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

  

Právny systém regulácie reklamy na Slovensku je v súčasnosti absolútne neprehľadný. Tvrdí to Radoslav Kutaš, jeden zo spoluautorov Etického kódexu Rady pre reklamu (RPR), o ktorom dnes hovorili účastníci konferencie zorganizovanej touto regulačnou radou. Ilustroval to aj na príklade úpravy používania štátneho jazyka pri niektorých typoch reklamy, kde sa jedna právna úprava odvoláva na druhú.
"Pokiaľ vyslovene nie ste napríklad rozhlasový vysielateľ, ktorý sa zaoberá iba vysielaním rozhlasovej reklamy, ale ste zadávateľ alebo reklamná agentúra, tak je takmer nemožné aj v tomto stave, v akom sa novelizujú zákony na Slovensku, držať krok s tým, čo všetko legislatíva považuje za reklamu," uviedol Kutaš.
Podľa neho túto situáciu možno vyriešiť aj bez vytvorenia nového zákona. Prínosom by skôr bolo zjednotenie zákonov, napríklad z hľadiska používaných termínov. "Možno netreba používať rôzne pojmy pre to isté a upravovať to v rôznych typoch tak partikulárne len pre nejakú časť, segment, komoditu, alebo nejaké povolanie," podotkol.
Cieľom dnešnej konferencie, ktorú organizuje RPR, bolo diskutovať o samoregulácii v marketingovej komunikácii. Ako totiž poukázala prezidentka RPR Zuzana Mistríková, na Slovensku postupne vyrástla nová generácia pracovníkov v oblasti reklamy, a preto je nevyhnutné znovu hovoriť o istých témach etiky v tejto oblasti.
"Ja si myslím, že patríme medzi tie štandardnejšie krajiny v tom zmysle, že priemysel samotný, médiá, zadávatelia, reklamné agentúry sú si vedomí toho, že cieľom každého klienta je kampaňou zaujať, nie si pohnevať spotrebiteľov. Keď aj dochádza k určitým porušeniam kódexu, je to z dôvodu hľadania nových a lepších spôsobov komunikácie. Len veľmi málokedy je za tým to, že klient sa rozhodne komunikovať naschvál škandalózne," povedala o aktuálnej situácii na Slovensku Mistríková.
 

Copyright © TASR 2012