5. 2. 2013

RADA RTVS NEWS. Go, Bobo, Go 2 !

RADA RTVS NEWS
Go, Bobo, Go 2 !
Deväť kandidátov na post člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorých parlamentný výbor pre kultúru a médiá vyzval na doplnenie materiálov do svojich prihlášok, tak urobilo v stanovenom termíne. Do pléna Národnej rady (NR) SR tak postúpilo sedem kandidátov na pozíciu člena rady, ktorý je expertom na rozhlasové vysielanie, dvanásti kandidáti orientovaní na problematiku televízie a sedem ekonómov, spolu 26 kandidátov. V uznesení to dnes schválil výbor NR SR pre kultúru a médiá.
Keďže 10. februára končí funkčné obdobie členovi rady, odborníkovi v oblasti rozhlasového vysielania, Vladimírovi Talianovi, expertovi na televíziu Milanovi Antolovi a odborníkovi v oblasti ekonómie Miroslavovi Kollárovi, parlament bude verejnou voľbou vyberať z 26 kandidátov osobnosti, ktoré ich v rade nahradia.
Na miesto experta v oblasti rozhlasového vysielania postúpili sitom mediálneho výboru, ktorý kontroloval formálne náležitosti prihlášok do pléna parlamentu nasledovní kandidáti: Igor Gallo, Eva Jaššová, Ľubomír Lintner, Milan Michalič, Daniela Rodinová, Tamara Valková a Štefan Wimmer.
V oblasti expertov na televízne vysielanie bude NR SR vyberať medzi Milanom Antolom, Vladimírom Bednárom, Bohumírom Bobockým, Jánom Dianiškom, Vladimírom Dobrovičom, Štefanom Fejkom, Jánom Fülem, Mariánom Gáborom, Jozef Chudíkom, Pavlom Jaczom, Jánom Kubáňom a Evou Siskovou.
V oblasti ekonómie kandiduje Martin Grešš, Dušan Koblišek, Andrej Kramár, Peter Kubica, Vladimír Sečka, Jaroslav Šoltys a Elena Šrámková.
Výbor tak posunul do pléna kandidátov, ktorí mali už pri otváraní obálok formálne kompletné prihlášky, ako aj tých, ktorých výbor vyhodnotil ako problematických, ale dal im šancu doplniť prihlášky dodatočne. "Boli tam aj niektorí, ktorí absolútne nesplnili kritériá, napríklad mali roky praxe nula," povedal predseda výboru Dušan Jarjabek na jeho januárovom zasadnutí.
Výbor vtedy konštatoval, že zákonné kritériá nesplnili prihlášky Valérie Hrtánkovej, Jarmily Karasovej, Moniky Kozelovej, Jána Liteckého - Švedu, Jarmily Michalovovej, Juraja Zábojníka a Jany Golembiovskej, ktorí z tohto dôvodu nepostúpili do voľby, ktorá prebehne v pléne parlamentu na aktuálne prebiehajúcej schôdzi.

Copyright © TASR 2012