7. 2. 2013

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

 
Na Slovensku vznikne Asociácia rómskych médií v Európe (A.ROM.E). Dohodli sa na tom v spoločnom memorande o spolupráci trojica rómskych médií - Rómske mediálne centrum (MECEM), Romano nevo ľil a Gipsy Television. Asociácia má združovať zástupcov rómskych médií v Európe na základe rovnaného prístupu k vnímaniu ich poslania pri riešení situácie Rómov v Európe a pri budovaní rómskych médií.
Podľa programovej riaditeľky MECEM Jarmily Vaňovej sa situácia rómskych médií neustále zhoršuje. Nedostatky sú tak personálne ako aj technické. "Byť novinárom rómskeho média dnes znamená robiť profesionálnu prácu v podmienkach, v akých by nikdy nepracovali iní novinári. Znamená to tiež pracovať často zadarmo a žiť z nadšenia," priblížila.
Členovia združenia sa zároveň dohodli dodržiavať etický kódex rómskych médií. Podľa neho sa majú napríklad predstavitelia A.ROM.E osobitnú zodpovednosť za budovanie tolerancie medzi rôznymi skupinami Rómov.

 Copyright © TASR 2013