24. 7. 2013

IVO Barometer

IVO Barometer


Kauza Bonanno poznačila podľa Inštitútu pre verejné otázky (IVO) oblasť nezávislých médií na Slovensku. Vyplýva to z projektu IVO Barometer za prvý polrok tohto roka. Podľa výsledkov Barometra, ktoré agentúre SITA poskytol Ján Bartoš z IVO, celkové hodnotenie vývoja v oblasti médií rovnako ako počas celého roka 2012 zostalo nezmenené vzhľadom na dlhodobé vzájomné vyvažovanie pozitívnych a negatívnych tendencií a trendov. "Skutočnosť, že v prípade kauzy baru Bonanno vysokí predstavitelia súdnictva a prokuratúry prichytení pri konaní, ktoré otvára otázky o ich ľudskej a mravnej kompetencii pre výkon funkcií, namiesto verejného ospravedlnenia za neprípustné správanie sa naopak zaútočili na médiá, ktoré priniesli takýto dôkaz o ich správaní, asi najlepšie vystihuje morálny rozklad súdneho stavu na Slovensku," uvádza sa v tlačovej správe.
V prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka tak bol podľa IVO pre hodnotenie kvality demokracie v oblasti nezávislých médií a médií verejnej služby rozhodujúci vývoj súdnych sporov s médiami a novinármi. IVO zaznamenalo protichodné tendencie aj vývoj v legislatívnej oblasti. "Oproti predchádzajúcemu obdobiu ustúpilo do úzadia dianie v Rozhlase a televízii Slovenska, kde po účelovej a legislatívne spochybniteľnej výmene generálnej riaditeľky (Miloslavy Zemkovej, pozn. redakcie) v polovici roka 2012 nastalo obdobie konsolidácie bez výraznejších problematických prejavov," uvádza sa ďalej v hlavných zisteniach z hodnotenia kvality demokracie v SR v prvom a druhom štvrťroku 2013 projektu IVO Barometer. 
Nový Čas informoval v júni 2011 o stretnutí občianskeho združenia Justičný Oskar. Právnik na penzii Tibor Péchy vtedy podľa denníka údajne vítal prichádzajúcich hostí s modrými slúchadlami na ušiach a nefunkčným samopalom v ruke na ulici pred barom Bonanno v Rajeckých Tepliciach. Denník vtedy pripomenul, že pár mesiacov predtým Ľubomír Harman s modrými chráničmi na ušiach a samopalom v ruke zastrelil v Devínskej Novej Vsi sedem ľudí. Prvýkrát noviny písali o tejto akcii 15. júna 2011, posledný článok vyšiel vlani 9. decembra a bol o tom, že sudcovia ostanú bez trestu a nikto z oprávnených osôb nepodal návrh na ich disciplinárne stíhanie. Ôsmi účastníci oslavy zažalovali vydavateľstvo denníka Nový Čas Ringier Axel Springer Slovakia. V ôsmich žalobách na ochranu osobnosti žiadajú finančnú náhradu nemajetkovej ujmy spolu 940 tisíc eur. V kauze súdne pojednávania pokračujú. 
Analytici IVO v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci aktuálneho projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v prvých dvoch štvrťrokoch 2013. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2013 hodnotili kvalitu demokracie celkovou známkou ako počas celého roka 2012 – 2,8, v druhom štvrťroku zaznamenali pokles o 0,1 bodu na priemerné hodnotenie 2,9. Na poklese hodnotenia v druhom štvrťroku sa podieľalo zhoršenie situácie v dvoch zo štyroch známkovaných oblastí, v ktorých experti zhoršili rating o 0,25 bodu - Demokratické inštitúcie a právny štát a Ochrana ľudských a menšinových práv. 
Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát, legislatíva, ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, nezávislé médiá a médiá verejnej služby, a od roku 2012 občianska spoločnosť a tretí sektor. Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 - 5,00, známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd. 


© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané