10. 3. 2014

OTO 2013 rovnako ako minulý rok

OTO 2013 rovnako ako minulý rok

 Sledovanosť  relácie Osobnosť televíznej obrazovky 2013 je identická, ako minulý rok . Dosiahla trhový podiel a 28,6 % v skupine 12+.