9. 4. 2014

10. ročník Rádiorallye

10. ročník Rádiorallye

Trnavská Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda bude v dňoch 10. až 13. apríla miestom 10. ročníka Rádiorallye, celoslovenskej súťažnej prehliadky tvorby internátnych rozhlasových štúdií, univerzitných rádií, rozhlasových klubov a krúžkov. Podujatie organizujú Asociácia členov a sympatizantov IRŠ v spolupráci s univerzitným Rádiom Aetter (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava) a Slovenskou spoločnosťou elektronikov. Zúčastní sa ho približne 200 mladých ľudí, odborným garantom je RTVS, o. z. Slovenský rozhlas.
Akcia je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2014, ktorej 63. ročník sa koná na jeseň v Banskej Bystrici s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS.
Amatérski rozhlasoví tvorcovia prihlásili do tohtoročnej súťaže spolu 147 nahrávok (vyše 6 hodín čistého času) v špecializovaných kategóriách podľa európskych štandardov FICS: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe je aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti: realizačný tím si vyžrebuje niektorú z nadefinovaných tém a v časovom limite tri hodiny musí túto tému spracovať do vysielateľnej zvukovej podoby. Ide o amatérsku súťaž, preto nahrávky si budú sami vzájomne hodnotiť predovšetkým zúčastnení redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári z jednotlivých univerzitných rádií (TLIS Bratislava, Aetter Trnava, Karavána Trnava, MLADOSŤ Nitra, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, PULZ Ružomberok, ŠTuRKo Košice, RÁDIO 9 Košice a Rádio PaF Prešov). Nováčikom v súťaži je študentské rádio Karavána. Jubilejná Rádiorallye je znovu podujatím s medzinárodnou účasťou: predstavia sa dve amatérske rádiá z Českej republiky: Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Rádio R z Masarykovej univerzity Brno.
Univerzitné rádiá sú liahňou rozhlasových talentov aj pre profesionálne prostredie, preto v odbornej hodnotiacej porote prisľúbili účasť zástupcovia z profesionálnych médií. Rozhlasoví profesionáli si pripravili pre svojich mladších kolegov konzultácie i odborné workshopy zamerané na prácu redaktorov, moderátorov, hudobných dramaturgov, technikov i kreatívcov. Pozvanie prijali aj zástupcovia Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), ktorí vysvetlia mladým rozhlasovým tvorcom zákonitosti autorského práva.
Súťaž Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia IRŠiek pod názvom Amatérsky zvukový záznam, ktoré v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Národného osvetového centra a Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil až v roku 2005 ma pôde študentského Rádia 9 v Košiciach. Titul najúspešnejšieho kolektívu z roka 2013 obhajuje rozhlasové štúdio RAPEŠ zo Žilinskej univerzity.
TASR informoval zakladateľ súťaže Ľuboš Kasala.

Copyright © TASR 2013