29. 12. 2014

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov

Keď je na Štedrý deň večer mnoho 
hviezd, je mnoho zemiakov

Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie - 12.90 % .

Markíza  horšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  lepšie.
Spolu  horšie- 31.00%

JOJ veľmi zle.
JOJ PLUS lepšie.
WAU horšie.
SENZI rovnako.
Spolu zle - 19.80%
TA 3 horšie. 

Jednotka - 10.40 % ;
Dvojka - 2,50 % ;
Markíza - 21.20 % ;
TV DOMA - 5.20 % ;
DAJTO- 4.60%
TV JOJ – 13.70 % ;
JOJ PLUS- 4.60 % ;
WAU -1.10 %;
SENZI- 0.40 %
TA 3 - 1.50 %