2. 1. 2015

Oneskorený Silvester v Bystrici

Oneskorený Silvester v Bystrici

Novým hovorcom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa od 1. januára 2015 stal JUDr. Vladimír Gürtler. Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. V roku 1995 si právne vzdelanie rozšíril stážou na University of Limerick v Írsku.
V roku 1998 absolvoval Young Managers Program na Cyprus International Institute of Management a v rokoch 2007 a 2012 participoval na akciách organizovaných The John Marshall Law School. Takmer 15 rokov vykonával súkromnú advokátsku prax. Ostatné dva roky pôsobí ako manažér a poradca pre oblasť strategického riadenia.
Informoval o tom Michal Albert, odborný referent pre styk s verejnosťou ÚBBSK.
Doteraz funkciu hovorcu reálne vykonával vedúci oddelenia styku s verejnosťou a protokolu BBSK Miroslav Belička, vo funkcii vedúceho oddelenia ostáva naďalej.

Copyright © TASR 2015