9. 6. 2015

Reakcia na článok SME: "Človek zodpovedný za kauzu vývarovní sa stal riaditeľom"

Reakcia na článok SME:
 
"Človek zodpovedný za kauzu vývarovní sa stal riaditeľom"

Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava cíti potrebu uviesť na správnu mieru a reagovať na informácie, ktoré boli 9. júna 2015 publikované v denníku SME a na internetovej stránke SME.sk v článku "Človek zodpovedný za kauzu vývarovní sa stal riaditeľom".

Ing. Martin Neštický, MBA bol výberovou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky odporučený na ustanovenie do funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trnava. Do tejto chvíle však nebol do funkcie vymenovaný, a preto v súčasnosti funkciu vykonáva do vymenovania na základe poverenia. Ing. Martin Neštický, MBA ako jediný z uchádzačov, podľa informácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, splnil stanovené podmienky a úspešne absolvoval tri etapy výberového konania, a preto sú diskusie o jeho kompetenciách irelevantné.

Súčasný riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava nikdy nepôsobil vo funkcii ekonomického námestníka, ako je uvedené v článku. Vykonával funkciu námestníka pre technicko-prevádzkové činnosti a správu. Na základe charakteru svojej bývalej funkcie bol členom výberových komisií v rámci verejných obstarávaní a predajov prebytočného majetku. Výberová komisia má za úlohu vyhodnotiť ponuky. Ing. Martin Neštický, MBA na výberové konanie nedozeral, už vôbec nie z pozície ekonomického námestníka.

Fakultná nemocnica Trnava dala spracovať nezávislý audit výpočtu nákladov na prípravu a výdaj stravy. Správa nezávislého audítora, ktorá bola spracovaná 30. apríla 2015, konštatuje, že kalkulácia výpočtu stravnej jednotky pacientov a zamestnancov vo Fakultnej nemocnici Trnava poskytuje pravdivý a verný obraz o skutočne vynaložených nákladoch a výnosoch na prípravu a výdaj stravy. Odmietame preto akékoľvek konštatovania médií o pochybení vo výpočte stravnej jednotky. Tiež odmietame hodnotenie výberového konania ako predraženého. Takéto výroky považujeme za tendenčné, prípadne preukazujúce neznalosť ekonomických súvislostí.

V prípade predaja kaštieľa v Sokolovciach vedenie nemocnice nedokáže identifikovať problém, ktorý by poukazoval na akékoľvek pochybenie vedenia Fakultnej nemocnice Trnava. Súkromná spoločnosť nadobudla nehnuteľnosť na základe riadneho osobitného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá prevýšila cenu v znaleckom posudku.

V prípade verejného obstarávania na právne služby odmietame konštatovanie, že sa v tejto veci nekonalo. Takéto tvrdenie je nepravdivé a zavádzajúce. V rámci procesu obstarávania sme čakali na schválenie žiadosti o realizáciu verejného obstarávania na právne služby, následne sme realizovali verejné obstarávanie na verejného obstarávateľa, ktorý za nemocnicu tieto služby obstaráva. Dňa 22. mája 2015 bola vo vestníku zverejnená výzva na predkladanie ponúk a 16. júna 2015 sa uskutoční otváranie ponúk.

Ani v jednom z prípadov, ktoré uvádza autor článku, nebolo žiadnym zodpovedným orgánom konštatované pochybenie ani nemocnice, ani jej súčasného riaditeľa. Zverejnený článok, ktorý obsahoval viaceré nepravdy, považujeme za účelové zavádzanie. Samotné negatívne spracovanie, ktoré nijakým spôsobom nepoukazuje na množstvo pozitívnych krokov, ktoré sa počas pôsobenia tohto vedenia Fakultnej nemocnice Trnava realizovali, je možné označiť za zámerne poškodzujúce meno Fakultnej nemocnice Trnava.