7. 7. 2015

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes opäť pokutovala súkromné televízie. Vysielatelia JOJ Plus a TV Markíza dostali spolu pokutu vo výške 12.500 eur.
Vysielateľ JOJ Plus dostal sankciu 8000 eur za porušenie čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu, ku ktorému prišlo v dňoch 12. a 14. januára odvysielaním komunikátov Eurominúty. Tie neobsahovali jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia úloh.
Vysielateľ TV Markíza dostal pokutu 4500 eur za porušenie ochrany maloletých, keď 23. novembra minulého roka odvysielal program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. A to aj napriek tomu, že sa v ňom vyskytovali scény zobrazujúce násilie, šikanovanie a vulgárne vyjadrovanie. Program tak mal byť označený ako nevhodný a neprípustný pre maloletých divákov do 18 rokov.
TASR informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

Copyright © TASR 2015