8. 7. 2015

Vyhlásenie MZVaEZ SR k dovolenkám v Turecku

Vyhlásenie MZVaEZ SR 
k dovolenkám v Turecku


 Vzhľadom na alarmujúce a zavádzajúce titulky a informovanie v niektorých slovenských médiách v súvislosti s cestovným odporúčaním pre Turecko pripomína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ), že Turecko je pre slovenských dovolenkárov za posledné roky čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou.
MZVaEZ zároveň pripomína, že na základe dohody vlád oboch krajín z augusta 2013 môžu občania SR cestovať do Turecka bez víz.
Pre slovenských turistov, ktorí v Turecku potrebujú konzulárnu asistenciu, je k dispozícii široká a stále sa zväčšujúca sieť konzulárnych pracovísk: okrem veľvyslanectva SR v Ankare je to aj generálny konzulát v Istanbule a osem honorárnych konzulátov v jednotlivých regiónoch (Kayseri, Bursa, Edirne, Trabzon, Izmir, Antalya/Manavgat, Mersin, Tekirdag - kontakty a podrobnosti tu: bit.ly/1CoOXHc).
MZVaEZ zdôrazňuje, že v prípade aktualizovaného druhého stupňa cestovného odporúčania nedošlo k zmene doterajšieho, dlhodobo platného stupňa cestovného upozornenia pre Turecko a cestovné upozornenie o zvážení ciest do istých oblastí sa netýka známych letných dovolenkových destinácií ako Anatalya, Alanya, Izmir, Bodrum, Kappadokia, Ankara či Istanbul.
Odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania sa týka len pohraničných regiónov juhovýchodného Turecka, kde sa v dôsledku situácie v susednej Sýrii a Iraku zvýšili bezpečnostné riziká. To sa týka miest a provincií Adana, Hatay, Gaziantep, Šanliurfa, Mardin, Širnak, Hakkari.
Cestovné odporúčania MZVaEZ SR sú informácie, ktoré upozorňujú na relatívnu bezpečnosť cestovania a na rýchle a závažné zmeny, ktoré ich môžu ovplyvniť. Ich publikovaniu predchádza vyhodnotenie situácie zastupiteľskými úradmi akreditovanými v danej krajine a bezpečnostnými zložkami, ako aj konzultácie s partnermi v rámci EÚ.
Cieľom cestovných odporúčaní je snaha informovať občanov o nebezpečenstve, ktoré im hrozí pri cestovaní do príslušnej krajiny/regiónu. Každou zmenou cestovného upozornenia sa MZVaEZ SR snaží uľahčiť občanom Slovenskej republiky urobiť kvalifikované rozhodnutie o konkrétnej ceste do vybranej krajiny s cieľom predísť zbytočným komplikáciám, nepríjemnostiam a mimoriadnym udalostiam. Cestovné odporúčania, ktoré MZVaEZ SR vydáva, však nezakladajú nárok občanov SR na vrátenie poplatkov, ktoré vyplývajú len z uzavretého zmluvného vzťahu medzi cestujúcim občanom SR a cestovnou kanceláriou.
Zakúpenie zájazdu je dvojstranným zmluvným aktom medzi cestovnou kanceláriou a občanom, ktorý sa riadi ustanoveniami a podmienkami príslušnej zmluvy. MZVaEZ SR do tohto zmluvného vzťahu nijako nezasahuje. Rozhodnutie, či vrátiť finančné prostriedky občanom, ktorí si kúpili zájazd, alebo nie, je výlučne v kompetencii cestovnej kancelárie.