31. 8. 2015

Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína

Okolo Augustína tiahnu

vetry do Budína

Jednotka rovnako
Dvojka lepšie.   
Spolu lepšie - 10.70 % .

Markíza  lepšie.
TV Doma rovnako.
DAJTO  rovnako.
Spolu  lepšie a konečne nad tridsať  - 30.60%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU rovnako.
SENZI rovnako.
RIK rovnako- nikto
Spolu lepšie- 23.20%


TA 3 horšie. 


Jednotka - 8.20 % ;
Dvojka - 2,50 % ;
Markíza - 22.10 % ;
TV DOMA - 5.60 % ;
DAJTO- 2.90%
TV JOJ – 17.40 % ;
JOJ PLUS- 3.30 % ;
WAU -2.00 %;
SENZI- 0.50 %
RIK -0,0%
TA 3 - 1.70 %