2. 9. 2016

VÝROKY TÝŽDŇA

 VÝROKY TÝŽDŇA


"Napriek prehlásenej nulovej tolerancii voči fašizmu u nás, naše masmédiá vrátane verejnoprávnych nás kŕmia informáciami, ktoré sú zamerané na podporu banderovcov na Ukrajine, príslušníkov SS v pobaltských krajinách. Naši vrcholoví predstavitelia sa chovajú veľmi priateľsky k predstaviteľom týchto krajín, ktoré potláčajú antifašistov a búrajú pamätníky padlých sovietskych vojakov vo svojich krajinách. To čo my považujeme za oslobodenie spod fašizmu oni nazývajú okupáciou a naši predstavitelia diplomaticky mlčia.Kedysi sa naši predkovia museli učiť po maďarsky, za slovenského štátu po nemecky a teraz sa musia aj malé deti učiť po anglicky aby v dospelosti mohli ísť pracovať do zahraničia. Toto naša generácia za socializmu nepoznala. Ani v časoch najtuhšej normalizácie sme nemuseli hovoriť vo fabrikách po rusky.Ďalším príkladom koloniálneho správania sa voči nám je uloženie povinnosti zverejňovania loga EU na všetkých predmetoch, ktoré boli nadobudnuté pri realizácii projektov spolufinancovaných z eurofondov."
Ján Holička ,predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín