4. 12. 2018

Na ministerstve kultúry sa diskutovalo o právnej ochrane novinárov

Na ministerstve kultúry sa diskutovalo 
právnej ochrane novinárov

Členovia dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov v utorok rokovali o novej podobe tlačového zákona. Novela by mala zadefinovať osobitné postavenie novinára z pohľadu ochrany zdroja, ale aj vymedziť postavenie online média, ktoré súčasná legislatíva nepozná. TASR o druhom zasadnutí dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov pod Radou vlády SR pre kultúru informovalo Ministerstvo kultúry SR.
Pracovná skupina vznikla v lete na podnet ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD). Debata o pripravovanej novele tlačového zákona, ktorá má zohľadniť súčasné mediálne prostredie v SR, podľa rezortu kultúry zaznamenala posun. Jej členovia sa zaoberali definíciou termínu digitálne periodikum s cieľom, aby si novinár z online média mohol uplatniť právo na ochranu zdroja alebo právo na informácie, čo mu aktuálne znenie tlačového zákona neumožňuje. Očakávanou zmenou je najmä vymedzenie pojmu novinár a všeobecne väčšia ochrana novinárov, napríklad pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie či civilnými žalobami v súvislosti s výkonom ich práce.
V nasledujúcich mesiacoch budú môcť členovia pracovnej skupiny pripomienkovať paragrafové znenie pracovného materiálu v elektronickej podobe. Ďalšie zasadnutie skupiny na pôde rezortu sa očakáva na budúci rok. V roku 2019 by sa novela tlačového zákona mala dostať aj do legislatívneho procesu.
Vecným garantom skupiny je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru. Členmi sú zástupcovia rezortov kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, Generálnej prokuratúry SR, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Asociácie vydavateľov tlače, Slovenskej asociácie novinárov, Slovenského syndikátu novinárov, Asociácie na ochranu novinárskej etiky v SR a Združenia pre internetovú reklamu - IAB Slovakia.

Copyright © TASR 2018