4. 12. 2018

Sexistický kix

Sexistický kix 

Odborná porota rozdala po tretí raz anticeny "Sexistický kix" za najsexistickejšie reklamy. Nominovaných bolo verejnosťou a porotou dokopy 112 reklám. V hlasovaní verejnosti dostala najvyšší počet hlasov reklama na ťažné zariadenia, porota zložená z rodových a reklamných expertiek a expertov sa zhodla na reklame na klenoty.
Rodová expertka, prekladateľka a literárna vedkyňa Jana Cviková priblížila, že reklama na šperky, ktorá zvíťazila, v sebe spája "tie najprimitívnejšie rodové stereotypy a využívanie vulgarizmov ako ozvláštňujúceho prvku s úplnou dehonestáciou vzťahu medzi ženami a mužmi". Zarazilo ju, že na bratislavskej Patrónke sa takýto bilbord "absurdne" ocitol nad pútačom materskej školy. "Prezentovať predajnosť a kúpiteľnosť vzťahu ako niečo samozrejmé a navyše vtipné považujem za priam spoločensky nebezpečné, ide o normalizáciu asymetrie vo vzťahu," mieni Cviková.
Tento rok hlasovalo za anticenu Sexistický kix takmer 1400 ľudí, čo je oproti minulému ročníku až o 600 viac. Najvyšší počet hlasov od širokej verejnosti dostala reklama na ťažné zariadenia s počtom 653 hlasov. Výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková vysvetlila, že reklama účelovo využíva časť ženského tela bez súvisu s produktom. "V spojení s headlinom je vizuál dvojzmyselný, vulgárny a voči ženám ponižujúci. Samotný koncept danej reklamy ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a uvedené spojenie vizuálu a headlinu porušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti," dodala.
Medzi kandidátmi na anticenu sa umiestnil aj inzerát na čistenie cesnaku v Raslaviciach od neznámej firmy. Ďaleko od získania Sexistického kixu nemala ani reklama pizzerie, ktorá "sexualizovane zobrazuje ženu bez súvislosti s produktom a stereotypne poukazuje na atribúty správnej ženy a jej miesto v kuchyni".
O sexistických reklamách v tomto ročníku rozhodovali odborníčky a odborníci ako Jana Cviková, spoluzakladateľka feministickej organizácie Aspekt, rodová expertka Paula Jójárt, riaditeľka Aliancie žien – Cesta späť Katarína Farkašová, sociologička a členka arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Oľga Gyárfášová, Kristína Pešáková z českej organizácie Nesehnutí, výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová, zakladateľ brandingovej a marketingovej spoločnosti Pavol Minár, prezident Klubu reklamných agentúr Róbert Slovák a spoluzakladateľ reklamnej agentúry Triad Martin Woska.
Iniciatíva Sexistický kix vznikla v rámci aktivít Aliancie žien – Cesta späť. Spolu s partnerskou organizáciou Aspekt pripravili pre zadávateľov reklamných kixov balíček publikácií venovaných rôznym témam z oblasti rodovej rovnosti.Copyright © TASR 2018