17. 10. 2019

Martin Daňo kladie otázky a preberá obálku

Martin Daňo kladie otázky 


a preberá obálku