28. 10. 2021

Poslanci zvolili J. Bednára za člena Správnej rady TASR

Poslanci zvolili J. Bednára 
za člena Správnej rady TASR


Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky Jozefa Bednára. Vo voľbe získal najviac hlasov spomedzi štyroch kandidátov. Za jeho zvolenie bolo 63 poslancov, proti boli 11 a 33 sa zdržali.
Parlament zvolil člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.
Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Prerokováva i návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.Zdroj: TASR