25. 10. 2021

RTVS: NKÚ pri kontrole RTVS nenašiel žiadne zásadné nedostatky

RTVS: NKÚ pri kontrole RTVS 

nenašiel žiadne zásadné nedostatky

 Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) nevytkol Rozhlasu a televízií Slovenska (RTVS) žiadne zásadné nedostatky. Ako uviedla hovorkyňa Andrea Pivarčiová, vedenie inštitúcie však rieši pomenované administratívne deficity. Účelom kontrolnej akcie Zmluvné vzťahy v RTVS, ktorá trvala od februára do augusta, bolo preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a vykonávania vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi za roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobia. Závery NKÚ identifikovali aj potencionálne procesné rizikové oblasti. RTVS plánuje závery a odporúčania kontrolórov premietnuť do pripravovanej novelizácie svojich smerníc.

„RTVS oceňuje zásadné zistenie NKÚ potvrdzujúce skutočnosť, na ktorú manažmenty RTVS upozorňujú dlhodobo, a to: nekompatibilnosť medzi finančným zabezpečením RTVS zo strany legislatívy a dlhodobé neriešenie kritickej situácie vo vzťahu k miere úloh a povinností, ktoré sú na RTVS kladené,“ priblížila Pivarčiová. Doplnila, že kontrolóri pri preverovaní systému poskytovania kompenzácií výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti od štátu zistili, že neboli do roku 2018 kompenzované. Zároveň v rozpočte RTVS za obdobie posledných štyroch rokov je každoročne priemerný výpadok týchto príjmov vo výške viac ako 16,8 milióna eur. NKÚ SR na základe analýzy výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti a ich kompenzácií konštatoval, že povinnosťou štátu je zabezpečiť financovanie verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bol výpadok príjmu spôsobený prijatou legislatívou zo strany štátu dostatočne kompenzovaný. Pivarčiová v tejto súvislosti podotkla, že na Slovensku sa koncesionársky poplatok nezvýšil od roku 2003, pričom napríklad dozorná rada rakúskej ORF schválila vo štvrtok 21. októbra zvýšenie koncesionárskeho poplatku o osem percent, čo je 18,59 eur na mesiac.

Predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska Igor Gallo agentúre SITA povedal, že s protokolom kontroly sa ešte neoboznámil. „Túto tému určite zaradím na jedno z najbližších rokovaní Rady RTVS. Výsledky kontroly NKÚ v RTVS nás budú zaujímať jednak z pohľadu samotnej činnosti orgánu dohľadu, ako aj v kontexte prijatého uznesenia č.16 z 12. mája 2020, v ktorom Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá okrem iného konštatoval, že v RTVS dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, a preto NR SR predložil návrh, aby sa uzniesla, že Rada RTVS si neplní povinnosti,“ povedal Gallo. Aj na základe týchto skutočností ho Rada RTVS zaviazala, aby požiadal predsedu NKÚ SR Karola Mitríka o vykonanie auditu v RTVS, čo aj urobil. Gallo doplnil, že na rokovanie rady, keď sa budú zaoberať výsledkami kontroly NKÚ v RTVS, majú v pláne pozvať predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) aj predsedu NKÚ
Zdroj: SITA