20. 10. 2021

Reakcia NBÚ na medializované informácie o polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS

Reakcia NBÚ na medializované informácie o 
Národný bezpečnostný úrad | Facebook
polygrafickom vyšetrení príslušníčky ÚIS


Národný bezpečnostný úrad nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. NBÚ postupuje v zmysle platných právnych predpisov.
Ak má byť niekto posadený na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch:
1. v previerkovom procese, ak chce navrhovaná osoba dokázať svoje sporné tvrdenia
2. na žiadosť inej štátnej inštitúcie, s ktorou má Národný bezpečnostný úrad uzavretú dohodu
V prípade medializovanej kauzy nemenovanej príslušníčky Úradu inšpekčnej služby ide o exemplárny príklad druhej spomínanej možnosti.
Ministerstvo vnútra, presnejšie Úrad inšpekčnej služby, v tejto veci prvý raz kontaktoval Národný bezpečnostný úrad písomnou žiadosťou 26. augusta 2021.
Otázka znela: je vôbec možné, aby odborníci z Policajného zboru mohli v súčinnosti s príslušníkmi NBÚ spoločne vykonať psychofyziologické overenie pravdovravnosti (laicky polygraf alebo detektor lži).
Takáto možnosť tu existuje 20 rokov.
Už od decembra roku 2001 majú NBÚ a ministerstvo vnútra uzavretú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky vzájomnej spolupráce. Úrad preto už o necelé dva týždne neskôr (7. septembra) reagoval kladne a potvrdila rezortu vnútra, že je pripravený urobiť vyšetrenie polygrafom na pôde NBÚ aj s účasťou pracovníka aplikovanej psychofyziológie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ).
Ubehli ďalšie dva týždne a do NBÚ bola doručená ďalšia žiadosť z ministerstva vnútra (presnejšie z Úradu inšpekčnej služby, 22. septembra), že či teda môžeme spoločne vykonať polygraf na osobe medializovanej vyšetrovateľky v ich personálnej pôsobnosti. Organizačné a technické detaily sa neskôr doriešili aj na osobnom stretnutí.
Obe strany sa dohodli, že na vyšetrení budú traja príslušníci NBÚ a traja príslušníci KEÚ.
Naše kolegyne a kolegovia, ktorí majú najvyššie certifikáty zo Spojených štátov amerických v tejto oblasti a používajú jeden z najmodernejších prístrojov na overovanie pravdovravnosti v zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností, vykonali v prítomnosti príslušníkov KEÚ daný úkon.
Otázky na polygraf dodalo pred vyšetrením ministerstvo vnútra. Obe strany podpísali zápisnicu a samotné finálne vyhodnotenie už realizoval rezort vnútra.
Všetky fakty, ktoré sme uviedli v tomto texte, máme riadne zdokumentované a podpísané všetkými účastníkmi úkonu. Nikto z nich proces žiadnym spôsobom nespochybnil ani nenamietal v žiadnej fáze jeho výkonu.
Už zajtra (vo štvrtok, 21. 10.) odovzdá všetky podklady v tejto „kauze“ riaditeľ úradu Roman Konečný Osobitnému kontrolnému výboru na kontrolu činnosti NBÚ v Národnej rade Slovenskej republiky.