21. 7. 2022

MK SR navrhuje trvalo zrušiť povinné príspevky z autorských odmien a honorárov

MK SR navrhuje trvalo zrušiť povinné príspevky
 Portál dotácií Ministerstva kultúry SR
 
 z autorských odmien a honorárov


Od roku 2023 už nebudú musieť autori a umelci odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu odpadne aj dedičom autorských práv. Vyplýva to z návrhu novely zákona o umeleckých fondoch, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Právna úprava by do trvalej formy uviedla súčasné prechodné ustanovenie, ktoré z dôvodu dosahov pandémie ochorenia COVID-19 dočasne zrušilo povinnosť odvádzať dvojpercentný príspevok.
Rezort kultúry v predkladacej správe odôvodňuje návrh záujmom zlepšiť podmienky pre autorov a umelcov. "Umelecká obec dlhodobo vyzýva na zrušenie príspevkov príjemcov autorských a umeleckých odmien s odôvodnením, že ide o dodatočné zaťaženie ich príjmov," konštatuje MK.
Pripomína tiež, že z dôvodu dosahov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 pristúpilo ministerstvo k novelizáciám zákona, ktoré prechodne stanovili príspevky len ako dobrovoľné, rovnako sa znížili odvody dedičom autorských práv. "Opatrenia platia len do konca roka 2022," upozornilo MK.
Prechodným opatrením v predloženom návrhu novely, ktorá má začať platiť od 1. januára 2023, sa zároveň ponecháva možnosť dobrovoľného príspevku za rok 2022, ktorý si potom možno uplatniť ako daňový výdavok. Dedičom autorských odmien takisto ostáva pre rok 2022 povinnosť odviesť fondom príslušný odvod.


Zdroj: TASR