18. 7. 2022

RTVS sa voči Čekovského vyjadreniam ostro vymedzila

RTVS sa voči Čekovského

vyjadreniam ostro vymedzila

 

RTVS tvrdí, že nevie, ako Čekovský nadobudol presvedčenie, že v RTVS vládne ťaživá atmosféra a jej zamestnanci nie sú dostatočne profesionálni. Inštitúcia to považuje za urážku svojich zamestnancov, ktorí svoju prácu vykonávajú poctivo a s nasadením. Vyjadrili tiež názor, že Čekovský má potrebu znevažovať Rezníkovu prácu, a teraz už aj prácu zamestnancov RTVS z dôvodu, že ho ťaží súdny spor s verejnoprávnou inštitúciou. „Mrzí ma, že si pán Čekovský sám v sebe stále nevysporiadal osobné animozity smerom k mojej osobe. Kiežby viac času a energie venoval aktivitám súvisiacim so stabilizáciou financovania RTVS a ďalším systémovým problémom, ktorým verejnoprávna inštitúcia čelí,“ vyjadril sa k Čekovského slovám generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Dodal, že z Čekovského vyjadrení cítiť, že rieši len personálne výmeny, ale nevníma v nich úsilie o riešenie systémových problémov. To ale podľa Rezníka nemôže byť jediný spôsob, akým chce zo svojej pozície pomáhať RTVS. 

Zdroj: SITA