5. 10. 2022

RADA RTVS

RADA RTVSNové povinnosti vo vysielaní, ktoré stanovuje pre RTVS nový zákon o mediálnych službách, si v nasledujúcich rokoch vyžiadajú navyše 25 miliónov eur. Približný odhad finančného dosahu platného zákona o mediálnych službách uviedol na stredajšom rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ verejnoprávneho média Ľuboš Machaj.
Pripomenul, že zvýšené náklady pre vysielateľa súvisia najmä so zvýšením multimodálneho vysielania, teda zabezpečenia hlasového komentovania pre zrakovo postihnutých a titulkovania či tlmočenia do posunkového jazyka pre ľudí so sluchovým hendikepom. "Nemáme to samozrejme vyrátané na cent, ale v tých intenciách, ktoré si vyžaduje zákon, postupne do roku 2026 bude ten finančný dosah na úrovni 25 miliónov eur, keď to prepočítame na technologické i personálne náležitosti, ktoré s tým súvisia," uviedol Machaj.
Podobne ako jeho predchodca Jaroslav Rezník upozornil, že nové a zvýšené povinnosti nie sú zatiaľ finančne kryté. "Bude potrebné dostať na ne kompenzácie, pretože bez nich by RTVS bola nútená pristúpiť k určitým obmedzeniam," uviedol Machaj. S ministerstvom kultúry o kompenzáciách RTVS podľa jeho slov rokuje.
Členovia manažmentu takisto odhadujú, že v aktuálnom roku si povinnosti, vyplývajúce zo zákona, vyžiadajú zvýšené náklady o 800- až 900.000 eur.
Členovia Rady RTVS pripomenuli, že nový zákon o mediálnych službách v časti, zavádzajúcej nové povinnosti pre verejnoprávneho vysielateľa, bol prijatý bez konzultácie s vysielateľom. Upozornili na nedoriešené technicko-právne aspekty a možné aplikačné problémy, v rámci multimodálneho vysielania napríklad súvisiace s detským či dramatickým programom.
Nový zákon o mediálnych službách nadobudol účinnosť 1. augusta, právna norma nahradila dovtedajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Zákon, ktorý má priniesť efektívnejšiu reguláciu mediálneho prostredia, okrem iného zvyšuje podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä v prípade verejnoprávneho vysielateľa. Postupne do konca roka 2026 má byť vo vysielaní všetkých ním vysielaných televíznych programových služieb najmenej 90 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a 45 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.


Zdroj: TASR