18. 10. 2022

TASR NEWS

 TASR NEWS
TASR vydala v 1. polroku 2022 takmer 132.000 správ Bratislava 18. októbra (TASR) – V prvom polroku 2022 vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 131.885 multimediálnych správ a sprostredkovala vyše 500 priamych prenosov. Pri naplnení všetkých zákonných úloh dokázala zároveň posilniť svoje postavenie na trhu a vyrovnať sa s výzvou zvýšených nákladov. Vyplýva to zo správy o činnosti a hospodárení TASR za prvý polrok 2022, ktorú v utorok prerokoval a zobral na vedomie Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá.
"Zo 131.885 vydaných správ bolo textových 74.361, zvukových 8286, TASR takisto ponúkla 47.144 fotografií a 2084 videozáznamov," informoval na rokovaní výboru generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Upozornil, že v 1. polroku pribudlo i 506 živých prenosov z celého Slovenska. "Kvantita prenosov a ich sledovanosť naďalej stúpa," zdôraznil, argumentujúc faktom, že v porovnaní s 1. polrokom 2021 stúpol počet online prenosov o vyše stovku.
Poukázal na to, že TASR v súčasnosti odoberajú všetky relevantné médiá na Slovensku. Aj napriek zložitej ekonomickej situácii a výpadku menších odberateľov fakturovaný objem spravodajstva v porovnaní s prvým polrokom 2021 neklesol. Agentúre sa naopak podarilo prvýkrát v histórii uzavrieť zmluvu s JOJ Group, ktorá je dôležitá nielen z hľadiska príjmov, ale i pre kompletizáciu odberateľov servisov TASR na trhu. "Môžeme konštatovať, že penetrácia informácií TASR nebola historicky nikdy taká silná ako v súčasnosti," zdôraznil Puchala.
V súvislosti s prioritnými témami v spravodajstve počas prvých šiestich mesiacov 2022 zvýraznil mapovanie ruskej agresie na Ukrajine prostredníctvom overených informácií z niekoľkých relevantných a rozpoznateľných zdrojov. "V maximálnej miere sme zvýšili redakčnú pohotovosť a posilnili editačnú redakčnú prax tak, aby došlo k eliminácii prieniku neoverených správ a propagandy do spravodajstva," zdôraznil Puchala.
Pripomenul, že v spravodajstve verejnoprávnej agentúry sa objavili všetky ďalšie podstatné udalosti z domáceho i zahraničného diania - turbulentné politické danie, nové či pokračujúce policajné vyšetrovania a súdne kauzy, začínajúci ekonomický dosah vojny na Ukrajine i najvýznamnejšie športové udalosti prvého polroka.
Generálny riaditeľ TASR pripomenul tiež realizáciu dvoch významných projektov - Konferencia o budúcnosti Európy, prostredníctvom ktorej agentúra realizovala výstupy o vízii fungovania EÚ i projekt európskeho newsroomu v Bruseli. Upozornil tiež na rozširovanie kooperácie s veľkými svetovými agentúrami. "TASR podpísala prvýkrát v histórii zmluvu s veľkou talianskou agentúrou ANSA," konkretizoval Puchala.
Za dôležitý medzník označil sprevádzkovanie novej klientskej zóny eTASR.sk začiatkom júna. "Zásadne zvýši komfort pre klientov tak na pracovných staniciach, ako aj na mobilných zariadeniach," vysvetlil. Väčší užívateľský komfort i prehľadnejší systém má podľa jeho slov zabezpečiť aj nový redakčný softvér pre správu a distribúciu fotografií, ktorý by sa mal sprístupniť do konca aktuálneho roka. "TASR tiež rozšírila posty zahraničných spravodajcov o redaktora v Prahe," dodal šéf TASR.
V oblasti nových médií Puchala zvýraznil kontinuálny nárast odberateľov i sledovanosti TASR.TV. "V 1. polroku 2022 bola na FB stránke TASR.TV prekonaná hranica 70.000 odberateľov obsahu, pribudlo 5802 sledovateľov. Celkový dosah príspevkov FB bol na úrovni takmer 1,25 milióna užívateľov. Zhliadnutý obsah TASR.TV na Facebooku narástol o 75 percent," konkretizoval Puchala, pričom upozornil na zvýšený záujem mladších divákov, najmä v kategórii 25 - 34 rokov. "Celkový počet zobrazení na Youtube TASR dosiahol 29.655.322," dodal generálny riaditeľ TASR.
Avizujúc nové aktivity pripomenul napríklad rozbehnutú realizáciu dvoch významných projektov – nastávajúce samosprávne voľby i projekt k 30. výročiu vzniku SR.
V ekonomickej bilancii prvého polroka dosiahli príjmy TASR 4.176.344 eur, výdavky výšku 2.673.280 eur, prvý polrok 2022 tak TASR ukončila s prebytkom vo výške 1.503.064 eur. Puchala upozornil, že v prvom polroku zaznamenala TASR zvýšenie nákladov vplyvom inflácie, zdražovania cien energií, ale i v súvislosti s valorizáciou miezd či výdavkami na kybernetickú bezpečnosť, ktoré jej vyplývajú zo zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb, hoci túto úlohu nemá zohľadnenú v alokácii od štátu. "Príspevok pre TASR na plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle zákona, nebol systémovo navýšený v štátnom rozpočte od roku 2015, i keď TASR v návrhu rozpočtu na to opakovane upozorňovala," povedal Puchala. Zdôraznil, že v TASR sa aktívne snaží nárast nákladov pokryť prostredníctvom zapojenia sa do grantových a projektových schém EÚ či iných zdrojov. "Riešiť situáciu prostredníctvom výrazného zvýšenia cien nie je možné, keďže odberateľské médiá sú samé v zložitej ekonomickej situácii," upozornil Puchala.
Člen výboru Milan Potocký (OĽANO)sa zaujímal o to, či sa realizujú rokovania s ministerstvom kultúry o navýšení príspevku, vyjadril obavu z toho, aby zvýšené náklady i nároky na životné potreby neodčerpávali z agentúry kvalitných redaktorov a neoslabila sa tým vysoká dôveryhodnosť média, ktorú Potocký agentúre plne priznáva. Puchala pripomenul, že už dlhodobo deklaruje nevyhnutnosť zvýšenia štátneho príspevku. "Mal by reflektovať fakt, že sa neustále zvyšuje sumár úloh a povinností pre agentúru. Je to aj o postoji štátu k médiu, ktoré v spleti informácií rôznych pováh a motivácií zabezpečuje objektívne informovanie a verejnoprávnu službu so všetkými i jej atribútmi," upozornil.

Zdroj: TASR