30. 3. 2005

Ako sa končí v STV...

Ako sa končí v STV Peter Stano zajtra končí svoji púť v Slovenskej televízii. Po jeho kritike riadenia Slovenskej televízie sa obe strany „ dohodli “, že nebudú pokračovať v spolupráci. Je to šok a aj obrovská škoda, pretože Peter Stano, po počiatočných moderátorských problémoch sa začal výrazne zlepšovať a od začiatku bol vynikajúci pri vedení rozhovorov. Vedenie Slovenskej televízie nezaprie, že personalistika je preň cudzie slovo a po kritike / neverejnej !/ je ďalším chodom odchod.