31. 3. 2005

Zahradníkove perly

Zahradníkove perly "Už len skutočnosť, že Peter Stano komunikuje svoje pracovno-právne problémy navonok, nerešpektuje elementárne hranice firemnej kultúry." AKEJ ? Zahradník vyhlásil, že Fletcher už vyše roka nekomunikuje s STV a preto nemá objektívne informácie na to, aby mohol hodnotiť jej činnosť. KEBY TAM BOL EŠTE ROK, TAK RYBNÍČKA ZAŠKRTÍ...