2. 4. 2005

KOLLEKTIV ETO JA !

KOLLEKTIV ETO JA !
Divák a koncesionár 31.3.2005 2:29 pm Vážený pán riaditeľ, neplánujete náhodou spracovať reality show, ktorá by monitorovala život a prácu vedenia STV? Mnohí koncesionári by isto boli povďační za vzácne momenty, ktoré by priblížili nám na druhej strane spôsob Vášho uvažovania, štýl práce a mechanizmus vyhadzovania zamestnancov z televízie. To by ste potom nemuseli vysielať ani Odpovede z obrazovky. Všetko by sme videli naozaj a isto by sme sa poučili, ako žiť a pracovať. S neúctou Váš divák a koncesionár (žiaľ).