28. 3. 2005

Mojsejovka

Mojsejovka Ako sa nazýva kód , ktorým sa dorozumievaju dvaja debili??? Mojsejovka.... Klasifikácia defektov v štruktúre materiálu: 1. Vakancia (atóm vyrazeny z mriežky) 2. Divakancia (zhluk dvoch prázdnych miest v mriežke) 3.Dislokacia (narušenie periodičnosti atómov v mriežke) 4. Dutiny (3D zhluk prázdnych miest po vyrazeni viacerych atómov z uzlov mriežky) 5. Defekt typu Mojsej (najväčšie poškodenie štruktúry materiálu) Zdroj :Anonym.