27. 12. 2005

BREAKING NEWS

BREAKING NEWS
Podľa nášho absolútne dezinformovaného zdroja zvnútra sa Richard Rybníček rozhodol opustiť Slovenskú televíziu k 1. marcu 2006.