27. 12. 2005

Lavínové nebezpečenstvo

Lavínové nebezpečenstvo
Môj názor na spoločnosť Avalanche a jej prepojenia na spoločnosť RHINOCEROS a.s som už prezentoval pred sviatkami. Som však presvedčený, že Slovenská televízia by zvládla oveľa lepšie svoju investigatívnu úlohu . Nasledujúce riadky sú sťažnosťou konateľky spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o. Pri pozornejšom čítaní zistíte, že STV svoju úlohu mihla zvládnuť aj inak. A nie je to po prvý raz. Napokon, kto si pamätá na šoty Eugena Kordu v TV Nova, nemôže sa diviť ničomu. Virtuálna realita bola vždy jeho doménou. Treba priznať, že mocní sa s nm nemaznali, keď prežil aj sledovačky, telefonické vyhrážky, ohrozovanie rodiny, postriekané dvere do bytu vulgárnymi výrazmi, prerezané ventilky a vypustené pneumatiky a rozmlátený Opel Corsa. Zaujímavé je však Kordov vyznanie : "V roce 1991 mě z televize znovu vyhodili. Tentokrát slovenští nacionalisté." Ty vole, Jeňo.... Fakt ? RADA STV Slovenská televízia Mlynská dolina 845 44 Bratislava V Bratislave, dňa 22.12.2005 Vec: Sťažnosť Vážená rada, v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a v zmysle zákona č. 16/2004 o STV podávame sťažnosť na reportáž o našej spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o. v relácií REPORTÉRI odvysielanú dňa 28.11.2005 o 21,40 hodine na STV . Dňa 05.12.2005 sme požiadali v zmysle § 21 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií, šéfredaktor relácie Reportéri, p. Eugena Kordu o opravu nepravdivých údajov, vzhľadom k tomu, že uviedol tri okruhy nepravdivých údajov, ktoré poškodili meno našej spoločnosti. Opravu sme žiadali, v tom istom čase, type relácie a stopáži. Tri okruhy nepravdivých údajov : 1. Počty poistných zmlúv – má uzatvorených len 216 poisťovacích zmlúv a to len v troch poisťovacích subjektoch a z toho dôvodu nemôže profitovať. V relácií boli uvedené nepravdivé údaje, v skutočnosti spolupracujeme s jedenástimi poisťovacími subjektami a v tej dobe sme mali uzatvorených 8739 poistných zmlúv. Profit je a nie malý. Otázka redaktorky : Kam by ste zaradili spoločnosť v rebríčku úspešnosti poisťovacích maklérov na Slovensku? Medzi aktívnych, priemerných alebo tých s nízkym výkonom? Odpoveď : Naša spoločnosť - ako poisťovací maklér - v súčasnej dobe spolupracuje s 11. poisťovacími subjektami. V niektorých poisťovacích subjektoch s objemom poistných zmlúv sme boli vyhodnotení ako veľmi úspešný poisťovací maklér. Pre lepšiu názornosť na poisťovacom trhu bolo zaregistrovaných okolo 200 poisťovacích maklérov a my sme v jednej poisťovni, čo sa týka objemu na druhom mieste a v ďalších dvoch poisťovniach na treťom mieste. Naše tvrdenie redaktorku nezaujímali a vo svojej reportáži ich vôbec nepoužila. Použila údaj vytrhnutý z kontextu a následne uviedla skreslené a zavádzajúce informácie. 2. Vklady. Absolútna dezinformácia. Naši obchodní spolupracovníci nedávajú vklady, ale poskytujú pôžičku. Naším obchodným spolupracovníkom umožňujeme podnikať prostredníctvom nášho know-how. Skutočné zhodnotenie tejto investície – pri pasívnom spôsobe je 147 %. Naše tvrdenie vieme vydokladovať. Naše vysvetlenie k danej problematike redaktorku nezaujímali, vo svojej reportáži ich vôbec nepoužila a následne opäť uviedla skreslené a zavádzajúce informácie. 3. Pyramídová hra Pani redaktorke sme argumentovali, že obchodnú činnosť, ktorú vykonávamme, posudzovali renomované advokátske kancelárie ( Váňa, Kapalín & partneri, Prof. Dr. JUDr. Karol Eliáš/ tvorca Občianskeho zákonníka/, Schubert & partners ). Ich právne stanoviská zneli, že činnosť, ktorú vykonávame je v súlade s platným právnym poriadkom. Opätovne naše informácie redaktorku nezaujímali a vo svojej reportáži ich vôbec nepoužila, ale snažila sa krkolomnými konštrukciami navodiť status – pyramídovej hry. Naša žiadosť bola šéfredaktorom relácie Reportéri, p. Eugenom Kordom zamietnutá z dôvodu neopodstatnenosti. Poukázal na ten fakt, že sme mali možnosť počas rozhovoru v priebehu 45 minút sa vyjadriť, čo sme vraj nevyužili. Na základe jeho tvrdenia, vzniká otázka, prečo vedenie spoločnosti v relácií, ktorá trvala 9 minút 30 sekúnd malo len priestor v rozsahu 2 minúty a 6 sekúnd, čo činí 20,11%. Sme presvedčení, že v reportáži REPORTÉRI odvysielanej dňa 28.11.2005 na STV, došlo: 1) k porušeniu zákona o STV č. 16 / 2004 Z. z. a to § 3, ods. 3, písm. b) ... „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike a v zahraničí na slobodné utváranie názorov“. 2) k porušeniu Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a to § 149 ods. 1, písm. c) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že .... „konaním, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu, ohrozí chod alebo rozvoj jeho podniku“ 3) k porušeniu Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a to § 206 (1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom. Mgr. Ľubomíra Liptáková konateľ spoločnosti