21. 2. 2006

HOCKEY Рулеззз

HOCKEY Рулеззз

JOJ NEMÁ ČO PONÚKNUŤ
24-hodinový podiel na trhu 7.týždeň -13.2.2006 -19.2.2006 Markíza 27.1%
Jednotka17.7 %
Dvojka16.8%
TV JOJ 14,4 %
TA 3 1.1%