24. 8. 2006

Nový PentaZákon ?

Nový PentaZákon ?
Divoká skupinka okolo Jaroslava Rezníka a Hildy Gajdošovej na Ministerstve kultúry údajne pripravuje nové znenie Zákona o rozhlasovom poplatku a televíznom poplatku . Jej hlavným zmyslom je chvályhodné zákonné ustanovenie na vytvorenie spoločnej obchodnej spoločnosti STV a SRo, horšou správou je, že vyberateľom poplatkov už nemá byť Slovenská pošta , ale nová spoločnosť, ktorú údajne vytvorí finančná skupina Penta.