13. 11. 2006

EU MEDIA NEWS

EU MEDIA NEWS
Ministri kultúry členských krajín Európskej únie sa dnes dohodli na návrhu nových pravidiel pre fungovanie tzv. Televízie bez hraníc vrátane vysielania reklamy. Slovensko je podľa ministra kultúry Mareka Maďariča s kompromisným návrhom revidovanej smernice z roku 1997 spokojné. Návrh musí ešte schváliť Európsky parlament.Podiel reklamy bude môcť byť maximálne 12 minút za hodinu, pričom nebude riadené, ako často môžu byť programy prerušené. Filmy a správy však možno prerušiť len raz za 30 minút. "Otázka bola diskutovaná najmä z hľadiska detských programov a ich možnosti prerušovania reklamami. Tam sa dosiahol zákaz prerušovania detských programov, ktorých minutáž je 30 a viac minút, čo znamená, že tam zostala možnosť len sponzorsky podporovať takéto relácie. To je samozrejme dosť dôležité, pretože napríklad aj na Slovensku televízne programy pre deti v komerčných televíziách sú podporované sponzorskými príspevkami a bez tejto možnosti by bol možno počet týchto relácií ohrozený," zdôraznil Maďarič.Podľa komisárky pre médiá a informačnú spoločnosť Viviane Redingovej tieto pravidlá zaistia, že európske televízie nebudú podobné americkým, kde dochádza k permanentnému prerušovaniu programov reklamou.Ministri riešili aj tzv. product placement, teda umiestňovanie reklamného predmetu propagujúceho nejakú značku do relácií. Tu sa jednotlivé členské štáty môžu rozhodnúť, či tento prvok použijú v športových a zábavných programoch, filmoch a seriáloch, pričom však musí tento program upozorniť na jeho použitie a nesmie priamo vyzývať na jeho nákup.Rada sa tiež dohodla aj v otázke, či bude program regulovaný v krajine pôvodu, z ktorej sa vysiela, alebo v krajine destinácie, v ktorej sa vysiela. Tu sa podľa Maďariča dospelo k dohode, že krajina destinácie môže žiadať nápravu v prípade, ak má pocit, že krajina pôvodu porušuje nejaké pravidlá. V prípade služieb na požiadanie bude smernica platiť iba v obecnej rovine a nebudú sa na ňu vztahovať konkrétne pravidlá o reklame. Smernica tak robí rozdiel medzi bežným televíznym vysielaním, ktorému je divák vystavený pasívne a službami na vyžiadanie požádání, které divák zaplatí a aktívne získa napríklad na internete.Slovensko malo podľa ministra pôvodne viaceré výhrady a to najmä k rozšíreniu pôsobnosti revidovanej smernice o Televízii bez hraníc, je však spokojné s kompromisom. "V rámci neho boli vylúčené z regulácie tzv. nelineárne služby - t.j. televízne vysielanie prostredníctvom mobilu, či internetu a boli doňho zaradené okrem klasických televíznych služieb tzv. služby televízneho charakteru," objasnil Maďarič.