5. 12. 2006

EU XXL Forum

EU XXL Forum

EU XXL Film, Forum and Festival of European Film , Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky , Kancelária MEDIA Desk v Slovenskej republike a CONTINENTAL FILM s.r.o. organizujú zajtra odborné medzinárodné podujatie EU XXL Forum, ktoré rakúski organizátori pripravili tento krát v spolupráci so slovenskými partnermi v Bratislave, v čase konania 8. Medzinárodného filmového festivalu v bratislavskom kine Tatra.

Program: 10.00 – 12.00 hod Kultúrno – politické dôsledky používania nových technológií Thomas Heskia, Film Fouds Vienna, Georg Jakob, University Salzburg and Mníchov diskusia 12.00 – 13.30 hod. P R E S TÁ V K A/občerstvenie

13.30 – 15.00 hod. Digitálna platforma európskeho kina – model navrhnutý EGEDA (asociácia manažmentu práv audiovizuálnych producentov) Mercedes Echerer, riaditeľka EU XXL Film diskusia

15.00 – 15.30 hod. P R E S TÁ V K A/občerstvenie

15.30 – 18.00 hod. Úspechy európskeho pilotného projetu CinemaNet/DocuZone Austria Vincent Lucassen, výkonný riaditeľ DocuZone Austria diskusia

18.00 hod. Záver podujatia