20. 2. 2007

Hlavné správy TA 3- nový vysielací čas ?

Hlavné správy TA 3- nový vysielací čas ?
Hlavné správy TA 3 majú nový vysielací čas.
Včera sa totiž začali o 18.52.
Medzičas od 18.45 si diváci krátili still obrázkom, reklamou a upútavkou.
Sedem minút meškania správ je aj medzi bratmi slušný rekord.